Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

İş güvenliğinin kapsamı, amacı, kazaların ve meslek hastalıklarının sebep olduğu kayıplar, kazaların ve meslek hastalıklarının ekonomiye etkileri, iş yerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, bina ısı, yalıtım, elektrik ve su tesisatı ile ilgili güvenlik önlemleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın ve türleri, korunma yöntemleri, yangında ilk kurtarılacak olan malzeme ve eşyalar, yangın söndürmede kullanılan yöntemler ve kimyasallar, Kaza ve yaralanmanın tanımı, iş kazalarının oluş nedenleri, kazaların ülke ekonomisine etkileri, iş kazalarının görünen zararları, iş kazalarının görünmeyen zararları, kazalara karşı alınabilecek tedbirler, iş kazaların azaltılmasında eğitimin önemi, meslek hastalıkları.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; iş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi sözlü sunum İŞ GÜVENLİĞİ - DERS 1 (2020-10-09 at 00_17 GMT-7).mp4
1.docx
2 İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar sözlü sunum İŞ GÜVENLİĞİ - DERS 2 (2020-10-09 at 01_18 GMT-7).mp4
2.docx
3 Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri sözlü sunum 3.docx
bp202_unite3 (convert-video-online.com).mp4
4 Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri sözlü sunum 4.docx
BP202_unite4 (convert-video-online.com).mp4
5 Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri sözlü sunum 5.docx
bp202_unite5 (convert-video-online.com).mp4
6 Yangın ve türleri sözlü sunum 6.docx
bp202_unite6 (convert-video-online.com).mp4
7 Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar sözlü sunum 7.docx
bp202_unite7 (convert-video-online.com).mp4
8 Ara Sınav yazılı sınav bp202_unite8 (convert-video-online.com).mp4
9 İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler sözlü sunum 9.docx
bp202_unite9 (convert-video-online.com).mp4
10 Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler sözlü sunum bp202_unite10 (convert-video-online.com).mp4
10.docx
11 İş kazaları ve önlemleri sözlü sunum bp202_unite11 (convert-video-online.com).mp4
11.docx
12 Temel ilk yardım sözlü sunum 12.docx
bp010_unite12 (convert-video-online.com).mp4
13 Kaza raporları sözlü sunum 13.docx
bp202_unite13 (convert-video-online.com).mp4
14 İş kazası uygulanan prosedürler sözlü sunum 14.docx
15 final sınavı yazılı sınav
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 9 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500750 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yeterli bilgi donanımına sahip olur.
2 1500751 İş güvenliği açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının tanım ve kapsamını öğrenir.
3 1500752 İş ortamında ve çevrede güvenliği tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemleri alır.
4 1500753 İş yerinde meydana gelen kaza ve yaralanmalara karşı gerekli tedbirleri alır. Yangına karşı gerekli önlemleri alarak, çıkabilecek yangına göre kurtarma tekniklerini uygulayabilir.
5 1500754 Çalışma ortamında meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini alabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 3 3 4 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 3 4 1
2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2
3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
5 4 5 2 3 1 2 5 1 2 1 5 2 3 1 2 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr