Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör . Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, P. (2018), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku., Ekin Yayınları. Süzek, S. (2018), İş Hukuku, Beta Yayınları.

Dersin İçeriği

İş hukukunun gelişimi, iş sözleşmesi ve türleri, iş sözleşmesinin kurulması ve sona ermesi, sona erme sonuçları, çalışma ve dinlenme süreleri ve tazminatlar, toplu iş hukuku, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve başvurulabilecek hukuki yollar.

Dersin Amacı

Öğrencilerin ferdi ve kolektif iş hukuku hakkında bilgi sahibi olması, iş hayatında sahip olduğu hakları ve karşılaşabileceği riskleri bilmesi, risklerin gerçekleşmesi halinde başvuru yollarından haberdar olması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun tanımı, konuları ve tarihsel gelişimi. İş hukukunun hukuk bilimi içindeki yeri, temel ilkeleri. İSGH - 1.ppt
2 İş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları. 4857 sayılı İş Kanunu'nun uygulama alanı; işler ve iş ilişkileri yönünden uygulama alanı. İSGH - 2.ppt
3 4857 sayılı İş Kanunu'nun uygulama alanı; kişiler ve işyeri yönünden uygulama alanı. İSGH - 3.ppt
4 İş ilişkisinin kurulması. İş sözleşmesinin tanımı, unsurları, geçici iş ilişkisi ve başlıca türleri. İSGH - 4.ppt
5 İş sözleşmesinde tarafların borçları. İş ilişkisinin ücret yönünden düzenlenmesi. Ücretin tanımı, unsurları ve ücret sistemleri. İSGH - 5.ppt
6 Ücretin ödenmesi, belirlenmesi, korunması.Ücrete ilişkin hesap pusulası ve yüzdelerin belgelenmesi, zamanaşımı ve faiz. Ücret kesintisi. İSGH - 6.ppt
7 İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi. Çalışma süresi. Fazla çalışma. İSGH - 7.ppt
8 ARA SINAV İSGH - 8.ppt
9 Tatil ve izinler. İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi. İSGH - 9.ppt
10 İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi. SGH - 11.ppt
SGH - 10.ppt
11 İş ilişkisinin son bulması ve sonuçları. Genel sebeplerle sona erme, bildirimli fesih, bildirimsiz fesih. SGH - 11.ppt
12 İş sözleşmesinin son bulmasının sonuçları. Kıdem Tazminatı. Sendikalar hakkında genel bilgilerin verilmesi, sendika üyeliği. SGH - 12.ppt
13 Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt hakkında genel bilgilerin verilmesi. SGH - 13.ppt
14 Sınav öncesi genel değerlendirme ve anlaşılamayan konuların tekrarı. SGH - 14.ppt
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 8 16
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519192 İş hukukunu ortaya çıkaran soysal ve ekonomik nedenleri öğrenir.
2 1519193 Bir çalışmanın İş Kanunu kapsamında olup olmadığını ayırabilir
3 1519194 İşçi veya işveren olarak çalışma süresi boyunca sahip olduğu haklarını bilir.
4 1519195 Toplu iş sözleşmesi, sendika, grev ve lokavt hakkında genel bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr