Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Bülent Çelebi *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÜKÇÜ, Süleyman (1999), Finansal Yönetim, İzmir, Vizyon Yayınları. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. BERK, Niyazi (2001), Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen Kitabevi. 2. AKGÜÇ, Öztin (2000), Finansal Yönetim. İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Yayınları. 3. TÜRKO, Metin (2002), Finansal Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.

Dersin İçeriği

Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığı örneklerle açıklamak.

Dersin Amacı

Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl yararlandırıldığını, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağın bulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandıran bir bilimdir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar finansal yönetim slaytlar.pdf
2 Finansal yönetim ve diğer disiplinler
3 Oran analizi tekniği
4 Fon akım analizi
5 Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğiStatik ve dinamik analiz
6 Finansal planlamaFinansal planlama araçları
7 Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemlerFinansal plan türleri
8 Normal finansal planlarOlağanüstü finansal planlar
9 Çalışma sermayesi analiziÇalışma sermayesine yatırım politikaları
10 Çalışma sermayesinin finansmanıNakit ve benzeri varlıklar yönetimi
11 Nakit yönetimi
12 Alacakların yönetimiKredili satış politikası
13 Stok yönetimiKısa ve uzun vadeli fon kaynakları
14 Oto finansmanFon kaynaklarının maliyeti
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 24 24
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513851 Finansmanın bir işletme için önemini açıklayabilme
2 1513852 Mali bilgileri karar verme ve diğer amaçlarla kullanabilme
3 1513853 Finansal analiz araçlarını kullanabilme
4 1513854 İşletme sermayesi özelliklerini, çeşitlerini, kaynaklarını, finanslama stratejilerini listeleyebilme
5 1513855 En düşük maliyetli kaynak bulmanın yollarını açıklayarak, kaynak maliyetinin işletmenin karı üzerindeki etkisini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 4 2 3 1 4
2 2 2 2 2 4 2 3 1 4
3 1 2 2 2 4 2 3 1 4
4 1 2 2 2 4 2 3 1 4
5 1 2 2 2 4 2 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr