Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Bülent Çelebi *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güçlü,F.,2008,Muhasebe Denetimi,Detay Yayını. Çaldağ,Y.,2007,Denetim ve Raporlama,Gazi Kitabevi.

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu, Süreci ve Planlaması, Denetim Kanıtları ve Teknikleri, Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi.

Dersin Amacı

Temel kavramlar ve tarihi gelişim; genel kabul görmüş denetim standartları; denetim raporu, süreci ve plânlaması; denetim kanıtları ve teknikleri; çalışma kağıtları; iç kontrol sistemi; varlık ve kaynak hesaplarının denetimi; sonuç hesapları ve malî tabloların denetiminin incelenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak denetim 1. hafta.pdf
2 Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak Denetim standartlarını ayırt etmek GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI VE MESLEK AHLAKI.pptx
3 Denetim standartlarını ayırt etmek
4 İç kontrol yapmak MÜŞTERİ İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İÇ KONTRÖLÜNÜN TANINMASI.pptx
5 İç kontrol yapmak
6 İç kontrol yapmak
7 İç kontrol yapmak
8 Denetim testleri ve planlaması yapmak MUHASEBE DENETİMİ surec ve planlama.pptm
9 Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak
10 Ara Sınav
11 Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak
12 Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek
13 Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek
14 Denetim raporu oluşturmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507749 Denetim standartlarını sınıflandırır.
2 1507747 Mali tabloların denetimini ayırt eder.
3 1507748 Denetim sürecini sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 4 1 1 5 2 2 4
2 3 2 3 2 4 1 1 5 2 2 4
3 3 2 3 2 4 1 1 5 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr