Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı muhasebe bilgi sistemi, bilgisayarlı kayıt ve finansal tabloları hazırlamaya odaklanarak, öğrencilere muhasebe bilgi sistemini ve bir muhasebe paket programını öğreterek onları iş dünyasına hazırlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe Bilgi Sistemi 2 2 1-TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI.doc
20201011_205248.mp4
1.docx
2 Muhasebe Paket Programları 2 2 PAKET PR - 1 -20201011_221334.mp4
2-Monografi 1.docx
3 Muhasebe Paket Programı 2 2 3-Monografi 2.docx
2-PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR - DERS 2 - (2020-10-19 at 04_27 GMT-7).mp4
4 Firma Tanımı 2 2 4-UYGULAMA 1.docx
3-PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR - 26.10.2020 (2020-10-26 at 03_04 GMT-7).mp4
5 Stok Modülü 2 2 5-UYGULAMA 2.doc
4-1-PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-02.11.2020 (2020-11-02 at 02_04 GMT-8).mp4
6 Stok Modülü 2 2 6.docx
4-2-PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-2-(2020-11-02 at 03_09 GMT-8).mp4
7 Fatura Modülü 2 2 7-Monografi 1.docx
PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-02.11.2020 (2020-11-02 at 02_04 GMT-8).mp4
8 Fatura Modülü 2 2 8-Paket Programlar Çalışma 1.xlsx
PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-2-(2020-11-02 at 03_09 GMT-8).mp4
9 Kasa, Banka Modülü 2 2 9-Paket Programlar Çalışma 2.xlsx
PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-04.01.2021 (2021-01-04 at 03_31 GMT-8).mp4
10 Çek/Senet Modülü 2 2 PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-11.01.2021 -1-(2021-01-11 at 02_11 GMT-8).mp4
10-Monografi 1.docx
11 Muhasebe Modülleri 2 2 PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-11.012021-2-(2021-01-11 at 03_52 GMT-8).mp4
11-Monografi 1.docx
12 Muhasebe Modülleri 2 2 PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-14.12.2020 (2020-12-15 at 05_25 GMT-8).mp4
12-Monografi 2.docx
13 Muhasebe Entegrasyonu 2 2 PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-23.11.2020 -1- (2020-11-23 at 02_24 GMT-8).mp4
13-UYGULAMA 1.docx
14 Finansal Tabloların Hazırlanması 2 2 PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-23.11.2020 -2- (2020-11-23 at 04_10 GMT-8).mp4
14-PAKET PROGRAMLAR ÇALIŞMASI 2018.docx
15 FİNAL SINAVI PAKET PROGRAMLARI VE E-UYGULAMALAR-28.12.2020 (2020-12-28 at 02_10 GMT-8).mp4
ÖRNEK SORU.jpeg

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 4 8 32
8 Rehberli Problem Çözümü 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499786 GMS PROGRAMINI KULLANABİLMEK

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 5 2 3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr