Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK VERGİ SİSTEMİ (PROF. DR. SALİM ATEŞ OKTAR) TÜRK VERGİ SİSTEMİ (PROF. DR. NAGİHAN OKTAYER) TÜRK VERGİ SİSTEMİ (PROF. DR. NURETTİN BİLİCİ) TÜRK VERGİ SİSTEMİ (PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN) TÜRK VERGİ SİSTEMİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAYINLARI) TÜRK VERGİ SİSTEMİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF YAYINLARI) Ders Notları

Dersin İçeriği

Türk Vergi Sistemi ve Vergi Türlerinin incelenmesi.

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı; Türk Vergi Sistemini genel olarak tanımak, Vergi türleri ve ödevleri hakkında bilgi sahibi olmak, Vergi ilişkilerini kurallara uygun bir şekilde yürütebilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Vergi Sistemi ve Vergi çeşitleri. 1-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
1-TVS-1-15.07.2020-gaw-djkm-vyj (2020-07-14 at 23_27 GMT-7).mp4
2 Gelir Vergisi, kavram, unsurları,kaynakları. 2-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
1-TVS-1-15.07.2020-gaw-djkm-vyj (2020-07-14 at 23_27 GMT-7).mp4
3 Ticari Kazançların vergilendirilmesi 3-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
2-TVS - 22.07.2020 (2020-07-22 at 00_10 GMT-7).mp4
4 Zirai Kazançların ve Ücretlerin vergilendirilmesi. 2-TVS - 22.07.2020 (2020-07-22 at 00_10 GMT-7).mp4
4-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
5 Serbest Meslek Kazançlarının ve Menkul Sermaye İratlarının vergilendirilmesi. 5-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
3-TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 28.07.2020 - EK (2020-07-28 at 00_30 GMT-7).mp4
6 Gayrimenkul Sermaye İratları ile Diğer gelir ve iratların vergilendirilmesi. 3-TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 28.07.2020 - EK (2020-07-28 at 00_30 GMT-7).mp4
6-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
7 Gelirin beyanı ve beyannameler 7-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
3-TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 28.07.2020 - EK (2020-07-28 at 00_30 GMT-7).mp4
8 vize sınavı https://www.sercancepni.net.tr/turk-vergi-sistemi-ders-notlari
9 Gelirin beyanı ve beyannameler 4-TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 29.07.2020 (2020-07-29 at 03_16 GMT-7).mp4
8-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
10 Veraset ve İntikal Vergisi, Muafiyet ve İstisnaları. 9-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
4-TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 29.07.2020 (2020-07-29 at 03_16 GMT-7).mp4
11 Kurumlar Vergisi ve Uygulaması. 5-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERSİ - 12.08.2020 (2020-08-12 at 00_03 GMT-7).mp4
10-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
12 Kurumlar Vergisinde Vergilendirme Rejimi, Muafiyet ve İstisnaları. 11-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
5-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERSİ - 12.08.2020 (2020-08-12 at 00_03 GMT-7).mp4
13 Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi. 5-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERSİ - 12.08.2020 (2020-08-12 at 00_03 GMT-7).mp4
12-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
14 Katma Değer Vergisi (KDV), İstisna uygulamaları, beyan ve ödenmesi.Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), İstisnalar, tarh-beyan ve ödenmesi. 13-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
6-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERSİ - 19.08.2020 (2020-08-19 at 01_02 GMT-7).mp4
15 6-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERSİ - 19.08.2020 (2020-08-19 at 01_02 GMT-7).mp4
14-TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU.docx
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 30 30
17 Alan Çalışması 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500762 Türk Vergi Sistemi ve Vergi Türleri hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 4 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr