Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERASLAN, N. (2004). Konaklama İşletmelerinde Ön Büro İşlemleri ve Yönetimi. Ankara: Detay. ÇOLAK, G. (2012). Önbüro Hizmetleri. Ankara: Murathan. MISIRLI, İ. (2003). Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Teknikleri ve Uygulamaları. Ankara: Detay. DEMİRTAŞ, N. (2010). Önbüro İşlemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim. MEGEP (2011). Önbüro Organizasyonu Modülü. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı; önbüro departmanının otel organizasyon yapısı içindeki yeri ve uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını, çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarının kavranmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm Endüstrisi 1. HAFTA.pptx
Önbüro Hizmetleri 1.Hafta (5-9 Ekim 20).mp4
2 Turizm Endüstrisi 2. HAFTA.pptx
Önbüro Hizmetleri 2.Hafta (12-16 Ekim 20).mp4
3 Turizm İşletmeleri 3. HAFTA.pptx
Önbüro Hizmetleri 3.Hafta (19-23 Ekim 20).mp4
4 Otel İşletmelerinde Önbüro Departmanı Önbüro Hizmetleri 4.Hafta (26-30 Ekim 20).mp4
4. HAFTA.pptx
5 Önbüro Personeli ve Genel Özellikleri Önbüro Hizmetleri 5.Hafta.mp4
5. HAFTA.pdf
6 Ön Büronun Diğer Bölümlerle İlişkileri Önbüro Hizmetleri 6.Hafta.mp4
Önbüro Hizmetleri 6. HAFTA.pdf
7 Rezervasyon Önbüro Hizmetleri 7.Hafta (16-20 Kasım 20).mp4
Önbüro Hizmetleri 7. HAFTA.pdf
8 Resepsiyon, Müşteri Çeşitleri ve Oda Türleri Önbüro Hizmetleri 8. Hafta (23-27 Kasım 20).mp4
Önbüro Hizmetleri 8. HAFTA.pdf
9 Ara Sınav
10 Santral Bölümü Önbüro Hizmetleri 10.Hafta (7-11 Aralık 20).mp4
Önbüro Hizmetleri 10. HAFTA.pdf
11 Konukların Karşılanması ve Yönlendirilmesi Önbüro Hizmetleri 11.Hafta (14-18 Aralık 20).mp4
Önbüro Hizmetleri 11. HAFTA.pdf
12 Konukların Karşılanması ve Bagaj İşlemleri Önbüro Hizmetleri 12.Hafta (21-25 Aralık 20).mp4
Önbüro Hizmetleri 12. HAFTA.pdf
13 Önbüroda Denetim Önbüro Hizmetleri 13.Hafta (28-31 Aralık 20).mp4
Önbüro Hizmetleri 13. HAFTA - Önbüroda Denetim.pdf
14 Önbüro Departmanında Kullanılan Donanım ve Formlar Önbüro Hizmetleri 14.Hafta.mp4
Önbüro Hizmetleri 14. HAFTA - Donanım ve Formlar.pdf
15 Genel Tekrar Önbüro Hizmetleri 15.Hafta.mp4
Önbüro Hizmetleri 15. HAFTA - Genel Tekrar.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368332 Önbüro departmanının organizasyon şemasını ve bu departmanda çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında ilişkiyi kavrayabilecektir.
2 1370824 Misafir giriş ve çıkış işlemlerinde gerçekleşen süreci açıklayabilecektir.
3 1351668 Otelin doluluk oranlarını ve oda fiyatını hesaplayabilecektir.
4 1353742 Önbüroda kullanılan yabacı terimleri ve önbüroda kullanılan form ve donanımların içerik ve işlevlerini kavrayabilecektir.
5 1492963 Önbüro departmanında karşılaşılan olası sorunlara çözüm üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3
2 5 3
3 5 5 3
4 5 3 3
5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr