Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇEBİ BAL, H. 2011: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Murathan Yayınevi, Trabzon.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, temel bilgi teknolojilerinin önemini kavratarak, problem çözme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak, eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerini geliştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar Donanımı 1. HAFTA.pdf
Bilgi ve İlet.Tek. 1. Hafta (5-9 Ekim 20).mp4
2 Donanım Bileşenleri Bilgi ve İlet.Tek. 2. Hafta (12-16 Ekim 20).mp4
2. HAFTA.pptx
3 İşletim Sistemleri Bilgi ve İletişim 3.Hafta (19-23 Ekim 20).mp4
3. HAFTA.pptx
4 İşletim Sistemi Kullanımı ve Dosya Yönetimi Bilgi İletisim 4. HAFTA.pptx
Bilgi ve İlet.Tek. 4.Hafta (26-30 Ekim 20).mp4
5 Bilişim Güvenliği Bilgi ve İletişim 5.Hafta (02-06 Kasım 20).mp4
Bilgi İletisim 5. HAFTA.pptx
6 İnternet Teknolojileri Bilgi ve İletişim Tekn. 6. HAFTA.pdf
Bilgi ve İlet. Tek. 6.Hafta.mp4
7 Taşınabilir Teknolojiler Bilgi ve İlet. Tek. 7.Hafta.mp4
Bilgi İletisim 7. HAFTA.pdf
8 Eşzamanlı İletişim Araçları Bilgi ve İletişim 8. Hafta (23-27 Kasım 20).mp4
Bilgi İletisim 8. HAFTA.pdf
9 Ara Sınav
10 Eş Zamansız İletişim Araçları Bilgi İletisim 10. HAFTA.pdf
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 10.Hafta (7-11 Aralık 20).mp4
11 Bulut Bilişim Bilgi ve İletişim Tekn. 11.Hafta (14-18 Aralık 20).mp4
Bilgi İletisim 11. HAFTA.pdf
12 Sözcük İşlemciler Bilgi ve İletişim Tekn. 12.Hafta (21-25 Aralık 20).mp4
Bilgi İletisim 12. HAFTA.pdf
13 Hesap Tabloları Bilgi ve İletişim 13.Hafta.mp4
Bilgi İletisim 13. HAFTA-Hesap Tabloları.pdf
14 Hesap Tabloları Bilgi ve İletişim 14.Hafta.mp4
Bilgi İletisim 14. HAFTA-Hesap Tabloları.pdf
15 Genel Tekrar Bilgi ve İletişim Tekn. 15.Hafta.mp4
Bilgi İletisim 15. HAFTA-Genel Tekrar.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493174 Bilgi teknolojisi araçlarının donanım ve yazılım özelliklerini belirlemek.
2 1493175 İnternet ortamında iletişim kurmak.
3 1493176 İnternet ortamında iş başvurusu yapmak.
4 1493177 Metin düzenlemesi yapmak.
5 1493178 Sayısal verileri düzenlemek.
6 1493179 Sunum materyalleri hazırlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 5
3 3
4 3 5
5 5 5
6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr