Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Muhasebe, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitapevi Uygulamalı Genel Muhasebe, Hasan ABDİOĞLU, Dora Yayıncılık

Dersin İçeriği

Muhasebenin temel kavramları, varlık ve kaynak hesapları, gelir tablosu hesapları, dönem sonu ve envanter işlemleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı muhasebenin temel kavram ve ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin muhasebe kayıt süreci ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanarak muhasebe kayıtlarını yapabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin Tanımı, Kapsamı
2 Bilanço Kavramı
3 Hesap Kavramı
4 Muhasebe Sistemi
5 Varlıkların İzlenmesi
6 Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar
7 Kaynakların İzlenmesi
8 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar
9 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar
10 Ara Sınav
11 Gelir Tablosu Hesapları
12 Gelir ve Giderlerin Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması
13 Envanter İşlemleri
14 Dönem Sonu İşlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505584 Muhasebenin temel kavram ve ilkelerini açıklayabilir.
2 1505585 Mali nitelikli işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 1505586 Otel işletmelerinde kullanılan mali nitelikli belgeleri tanır ve düzenleyebilir.
4 1505587 Otel işletmelerindeki mali nitelikli işlemlerin kayıtlarını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3 4
4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr