Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Furkan ULUSAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilere; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizce ile; yabancı uyruklu konukların - ön büro, - lokanta, - bar, - oda, - kat hizmetlerini yerine getirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, turizm işletmelerine konaklamak için gelen yabancı uyruklu konukların ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerinin görülmesinde, kendilerine kolaylık sağlayacak, turizm ingilizcesi bilen turizm elemanları yetiştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taking phone calls & Giving information İngilizce 1.hafta.mp4
2 Taking room reservations İngilizce 2.hafta.mp4
3 Taking restaurant bookings İngilizce 3.hafta.mp4
4 Giving polite explanations İngilizce 4.hafta.mp4
5 Receiving guests İngilizce 5.hafta.mp4
6 Serving in the bar İngilizce 6.hafta.mp4
7 Instructions İngilizce 7.hafta.mp4
8 Taking food order İngilizce 8.hafta.mp4
9 Desserts and cheese İngilizce 9.hafta.mp4
10 Talking about drinks and beverages İngilizce 10.hafta.mp4
11 mid-term exam İngilizce 11.hafta.mp4
12 Dealing with requests İngilizce 12.hafta.mp4
13 Describing dishes İngilizce son hafta.mp4
14 Dealing with complaints
15 jobs and workplaces

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 19 19
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19198 1370745 Konaklama hizmetleri işlemlerini yapar.
19199 1362164 Konuk sorunlarını çözer.
35366 1353573 Ön büro işlemlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
19198 4 5
19199 4 5
35366 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr