Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKOĞLAN KOZAK, M. 2006: Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Konaklama işletmesinin temizliği, düzeni ve bakımı ile ilgili işleri yapan kat hizmetleri departmanı ile ilgili olarak öğrencilere, mesleki bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kat Hizmetleri Departmanının Tanımı, Yeri ve Önemi 1. HAFTA.pptx
Kat Hizmetleri 1.Hafta (05-09 Ekim 20).mp4
2 Kat Hizmetleri Departmanının Tanımı, Yeri ve Önemi 2. HAFTA.pptx
Kat Hizmetleri 2.Hafta (12-16 Ekim 20).mp4
3 Kat Hizmetleri Departmanının Organizasyon Yapısı Kat Hizmetleri 3.Hafta (19-23 Ekim 20).mp4
3. HAFTA.pptx
4 Kat Hizmetlerinde Bilgi Akışı ve Raporlama Kat Hizmetleri 4.Hafta.mp4
4. HAFTA.pptx
5 Kat Hizmetlerinde Kullanılan Araç, Gereç ve Malzemeler 5. HAFTA.pdf
Kat Hizmetleri 5. Hafta (02-06 Kasım 20).mp4
6 Kat Hizmetlerinde Temizlik Kat Hizmetleri 6.Hafta (09-13 Kasım 20).mp4
Kat Hizmetleri 6. HAFTA.pdf
7 Kat Hizmetlerinde Oda Temizliği Kat Hizmetleri 7. HAFTA.pdf
Kat Hizmetleri 7. Hafta (16-20 Kasım 20).mp4
8 Kat Hizmetlerinde Yüzey ve Zemin Temizliği Kat Hizmetleri 8.Hafta (23-27 Kasım 20).mp4
Kat Hizmetleri 8. HAFTA.pdf
9 Ara Sınav
10 Kat Hizmetlerinde Çamaşırhane Yönetimi Kat Hizmetleri 10. HAFTA.pdf
Kat Hizmetleri 10.Hafta (7-11 Aralık 20).mp4
11 Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol Kat Hizmetleri 11.Hafta (14-18 Aralık 20).mp4
Kat Hizmetleri 11. HAFTA.pdf
12 Kat Hizmetleri Departmanında Planlama Kat Hizmetleri 12. HAFTA.pdf
Kat Hizmetleri 12.Hafta (21-25 Aralık 20).mp4
13 Kat Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Kat Hizmetleri 13.Hafta (28-31 Aralık 20).mp4
Kat Hizmetleri 13. HAFTA - İnsan Kaynakları.pdf
14 Kat Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon Kat Hizmetleri 14. HAFTA - Hijyen ve Sanitasyon.pdf
Kat Hizmetleri 14.Hafta.mp4
15 Genel Tekrar Kat hizmetleri 15.Hafta.mp4
Kat Hizmetleri 15. HAFTA - Genel Tekrar.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412182 Kat hizmetleri departmanı ile ilgili kavram ve uygulama konusunda yeterli donanıma sahip olacaktır.
2 1418509 Kat hizmetleri departmanı yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3 1493191 Kat hizmetleri departmanı ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 4 5 5
3 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr