Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baş, M., Tolon, M. ve Aktepe, C. Müşteri İlişkileri Yönetimi - Detay Yayıncılık

Dersin İçeriği

Telefonla İletişim Faks ile İletişim E-posta Internette Sesli Ve Görüntülü İletişim Sözlü İletişim Yazılı İletişim Beden Dili Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri Konuk Tipleri ve Davranışları Konuk Şikayetleri Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması

Dersin Amacı

Bu derste konukla iletişimi sağlamak ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Telefonla iletişim kuralları,Faks ile iletişim kuralları MİY 1.Hafta.mp4
MİY 1.Hafta.pptx
2 E-posta ile iletişim, İnternette sesli ve görüntülü iletişim MİY 2.Hafta.pptx
MİY 2.Hafta.mp4
3 Sözlü iletişimin önemi ve türleri,Konuşma dilini ve mimikler MİY 3.Hafta.pptx
MİY 3.Hafta.mp4
4 Yazılı iletişim türleri,Resmi-Özel yazı türleri MİY 4.Hafta.pptx
MİY 4.Hafta.mp4
5 Beden dilinin önemi-teknikleri MİY 5.Hafta.mp4
MİY 5.Hafta.pptx
6 Konuğun konaklama tesisi dışında karşılaşabileceği olağan dışı durumlar MİY 6.Hafta.mp4
MİY 6.Hafta.pptx
7 Konuğun konaklama tesisi dışında karşılaşabileceği olağan dışı durumlar ve çözüm yolları MİY 7.Hafta.pptx
MİY 7.Hafta.mp4
8 Ara Sınavı
9 Konuk tiplerinin karakter özellikleri MİY 9.Hafta.pptx
MİY 9.Hafta.mp4
10 Konuğun davranış şekilleri MİY 10.Hafta.pptx
MİY 10.Hafta.mp4
11 Konuk şikayetleri MİY 11.Hafta.pptx
MİY 11.Hafta.mp4
12 Konuk sorunlarının çözüm yöntemleri MİY 12.Hafta.pptx
MİY 12.Hafta.mp4
13 Konuk istek ve şikayetleri karşılama şekilleri MİY 13.Hafta.pptx
MİY 13.Hafta.mp4
14 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488067 İletişim araçlarını kullanabilir
2 1488068 Etkili iletişim kurabilir
3 1488069 Olağan dışı durumlara göre davranır
4 1488070 Konuklarla iletişim kurabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2
2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1
3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 1
4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr