Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Ahmet GÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Akoğlan Kozak, Meryem ve Güçlü, Hatice. Turizmde Etik, Detay Yayıncılık, Ankara:2006 2. Sökmen, Alptekin ve Tarakçıoğlu, Serdar. Mesleki Etik, Ankara:2011

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Meslek Etiği 1. Hafta İşletme(2020-10-15 at 03_13 GMT-7).mp4
Meslek Etiği 1. Hafta.pptx
2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Meslek Etiği 2. Hafta İşletme (2020-10-22 at 03_15 GMT-7).mp4
Meslek Etiği 2. Hafta.pptx
3 Etik sistemlerini incelemek Meslek Etiği 3. Hafta.pptx
Meslek Etiği 3. Hafta (2020-10-30 at 00_43 GMT-7).mp4
4 Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek Etiği 4. Hafta.pptx
Meslek Etiği 4. Hafta (2020-11-12 at 02_38 GMT-8).mp4
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek Etiği 5. Hafta.pptx
Meslek Etiği 5. Hafta (2020-11-12 at 03_06 GMT-8).mp4
6 Meslek etiğini incelemek Meslek Etiği 6. Hafta.pptx
Meslek Etiği 6. Hafta (2020-11-20 at 00_39 GMT-8).mp4
7 Meslek etiğini incelemek Meslek Etiği 7. Hafta.pptx
Meslek Etiği 7. Hafta (2020-11-26 at 02_54 GMT-8).mp4
8 Meslek etiğini incelemek Meslek Etiği 8. Hafta.pptx
Meslek Etiği 8. Hafta (2020-11-27 at 00_26 GMT-8).mp4
9 Ara Sınavı
10 Meslek etiğini incelemek Meslek Etiği 10. Hafta (2020-12-19 at 06_43 GMT-8).mp4
Meslek Etiği 10. Hafta.ppt
11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Meslek Etiği 11. Hafta (2020-12-31 at 03_20 GMT-8).mp4
Meslek Etiği 11. Hafta.pptx
12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Meslek Etiği 12. Hafta (2021-01-07 at 02_18 GMT-8).mp4
Meslek Etiği 12. Hafta.pptx
13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Meslek Etiği 13. Hafta.ppt
14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Meslek Etiğin13-14. Hafta (2021-01-14 at 02_47 GMT-8).mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373967 Bireysel etik ilkelerine uyar.
2 1351203 Mesleki etik ilkelerine uyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 3
2 4 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr