Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rekreasyon Ve Animasyon Atilla HAZAR,Detay Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Animasyon hizmetlerinin uygulanması ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zaman Kavramı ve Çeşitleri REKREASYON VE ANİMASYON 1. HAFTA.pdf
2 Rekreasyon Kavramı ve Rekreasyon Çeşitleri REKREASYON VE ANİMASYON 2. HAFTA.pdf
3 Rekreasyonun Özellikleri, Gelişimi ve Turizm arasındaki ilişki REKREASYON VE ANİMASYON 3. HAFTA.pdf
4 Rekreasyon Yönetimini gerçekleştiren kurumlar REKREASYON VE ANİMASYON 4. HAFTA.pdf
5 Animasyon Kavramı,Çeşitleri ve Özellikleri REKREASYON VE ANİMASYON 5. HAFTA.pdf
6 Animasyon hizmetlerinin turistik ürüne etkisi,fonksiyonları ve maliyeti REKREASYON VE ANİMASYON 6. HAFTA.pdf
7 Animasyon sisteminin işleyişi ve ilkeleri REKREASYON VE ANİMASYON 7. HAFTA.pdf
8 Animasyon hizmetlerinin yönetimi REKREASYON VE ANİMASYON 8. HAFTA.pdf
9 Animasyon hizmetlerinde organizasyon REKREASYON VE ANİMASYON 9. HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Animasyonda yönetim süreçleri REKREASYON VE ANİMASYON 11. HAFTA.pdf
12 Animatörlük meslek standartları REKREASYON VE ANİMASYON 12. HAFTA.pdf
13 Uygulamalı animasyon etkinlikleri REKREASYON VE ANİMASYON 13. HAFTA.pdf
14 Uygulamalı animasyon etkinlikleri REKREASYON VE ANİMASYON 14. HAFTA.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
12 Takım/Grup Çalışması 2 8 16
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 2 8 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445123 Serbest zamanın nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi sahibi olur.
2 1445288 Rekreasyon teorisi,özellikleri ve turizm arasındaki ilişki hakkında yorum yapar.
3 1445321 Animasyon hizmetlerinin turizm sektöründeki yeri ve önemi hakkında açıklama yapar.
4 1506580 Uygulamalı animasyon etkinliklerini gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr