Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yusuf Aymankuy, Detay Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Kongre ve kongre turizmi kavramının tanıtılması, diğer turizm türleri ile ilişkilerinin gösterilmesi, fuar kavramının anlatılması ile kongre ve fuar organizasyonlarının nasıl gerçekleştirildiğine dair örnek çalışmaların yapılması.

Dersin Amacı

Turizmin önemli bir alt dalı olan kongre ve fuarların ne olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bir kongrenin düzenlenmesi sürecinde aktif rol alabilecek şekilde kongre düzenleme sürecini kavratmak, kongre ve fuarların bir ülkenin ekonomisini geliştirmedeki rolünü değerlendirmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kongre ve Kongre Turizmi KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 1.pdf
2 Kongre ve Turizm İlişkisi KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 2.pdf
3 Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri İle İlişkileri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 3.pdf
4 Kongre Turizminin Gelişim Nedenleri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 4.pdf
5 Toplantı Çeşitleri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 5.pdf
6 Kongre Turizminde Kuruluşlar KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 6.pdf
7 Kongrelerin Hazırlık Aşamaları KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 7.pdf
8 Fuar Turizmi ve Fuar Turizmi Türleri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 8.pdf
9 Fuar Organizasyonu KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 9.pdf
10 Ara Sınav KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 10.pdf
11 Türkiye’nin Kongre Ve Fuar Turizmine İlişkin Sorunları KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 11.pdf
12 Kongre Turizminin Ekonomik Etkileri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 12.pdf
13 Kongre Turizminin Sosyokültürel Etkileri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 13.pdf
14 Sene sonu değerlendirmesi KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 14.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
16 Alan Gezisi 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444899 Kongrelerle turizm faaliyetlerini ilişkilendirir.
2 1445031 Kongre ve fuarların organizasyon yapısını açıklar.
3 1506578 Kongre ve fuarların hazırlık aşamalarını açıklar.
4 1506579 Kongre ve fuarların hazırlık aşamalarını gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr