Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN-Öğr.Gör.Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

İş yeri oryantasyon eğitimi, iş yeri sağlığı ve güvenliği eğitimi, turizm sektörünün incelenmesi, ilgili sektörün özellikleri ve sektörle ilgili pratik uygulamaları içermektedir.

Dersin Amacı

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerden mezun olduktan sonra ne tür donanımlara ihtiyaç olduğunu anlayabilme, öğrendiği teorik bilgileri sektörel uygulamalarla ilişkilendirebilme ve sektörün çalışma ilklerini ve yöntemlerini anlayabilme, iş süreçlerini tanıma yeterliliğini kazandırabilme amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri oryantasyon eğitimi
2 İş yeri oryantasyon eğitimi
3 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
4 Turizm işletmesini tanıma ve departmanların incelenmesi
5 İş yeri üretim ve servis sürecinin incelenmesi
6 İş yeri uygulaması
7 İş yeri uygulaması
8 İş yeri uygulaması
9 Ara sınav
10 İş yeri uygulaması
11 İş yeri uygulaması
12 İş yeri uygulaması
13 İş yeri uygulaması
14 İş yeri uygulaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
7 Laboratuvar 14 5 70
14 Gözlem 14 5 70
15 Gösterme 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 10 10 100
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 5 5
47 Laboratuvar Sınavı 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503069 Türkiye'de turizm sektörünü tanıyabilme
2 1503070 Turizm işletmelerini ve özelliklerini tanıyabilme
3 1503071 Turizm sektörü uygulamalarını anlayabilme
4 1503072 Turizm sektöründeki yasal düzenlemeleri ve iş süreçlerini analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 4
2 4 4 5 3 5 5 3 3 1 3 3 3
3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4
4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr