Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersle öğrencilere, uluslar arası servis metotlarını uygulamak, kahvaltı servisi yapmak/yaptırmak, sosları servise hazırlatmak, yemek gruplarının servisini yaptırmak, vip konuklarla ilgilenme yeterliliği kazandıracaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kahvaltı servis metotlarını belirlemek/uygulamak Restorantın uygulanacak servis metotlarını belirlemek/uygulamak YiyecekII 1.Hafta.ppt
2 Bardaki servis metotlarını belirlemek/uygulamak Banketin servis şeklini belirlemek/uygulamak YiyecekII 2.Hafta.ppt
3 Kahvaltı kuveri hazırlatmak Kahvaltı büfesini hazırlatmak YiyecekII 3.Hafta.ppt
4 Kahvaltı çeşitlerinin servisini yaptırtmak Kahvaltı servisi kapanış işlemlerini yapmak YiyecekII 4.Hafta.ppt
5 Sos araç-gereçlerini hazırlatmak Özelliklerine göre sos hazırlatmak YiyecekII 5.Hafta.ppt
6 Sos servisini yaptırtmak/takip etmek YiyecekII 6.Hafta.ppt
7 Soğuk başlangıçların servisini yaptırtmak/takip etmek Sıcak başlangıçların servisini yaptırtmak/takip etmek YiyecekII 7.Hafta.ppt
8 Hamur işlerinin servisini yaptırtmak/takip etmek YiyecekII 8.Hafta.ppt
9 Ara Sınav
10 Salataların servisini yaptırtmak/takip etmek YiyecekII 10.Hafta.ppt
11 Ana yemeklerin servisini yaptırtmak/takip etmek Tatlıların/meyvelerin servisini yaptırtmak/takip etmek YiyecekII 11.Hafta.ppt
12 Peynirlerin servisini yaptırtmak/takip etmek Konuk hakkında bilgi almak YiyecekII 12.Hafta.ppt
13 Personeli bilgilendirmek ve görevlendirmek Konuğu karşılamak YiyecekII 13.Hafta.ppt
14 Müşteri memnuniyetini kontrol etmek YiyecekII 14.Hafta.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 12 5 60
6 Uygulama/Pratik 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503048 Uluslararası servis türlerini bilerek uygulayabilecektir.
2 1503045 Servis araç gereç ve malzemelerini bilecektir.
3 1503046 Yemek ve içecek türlerine uygun servis yöntemlerini uygulayabilecektir.
4 1503047 Bar çeşitlerini ve özelliklerini bilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3
2 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr