Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Cemile AÇIKALIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara. Demir, C., Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İnsan kaynakları yönetiminin genel amaçlarının ve işletme amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak süreç ve yöntemlerin öğrencilere tanıtılmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme yapısının bütünlüğü içinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yeri İKY 1. hafta.pptx
2 İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi İKY 2. hafta.pptx
3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri İKY 3.hafta .pptx
4 İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler, İnsan Kaynakları Planlamasında Analiz Yöntemleri İKY 4.hafta .pptx
5 Personel İhtiyacı Çeşitleri, İnsan Kaynakları Planlamasının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi İKY 5.hafta .pptx
6 İş Analizi ve İş Tanımları İKY 6.hafta - Kopya.pptx
7 İşgören Bulma ve Seçme İKY 7.hafta - Kopya.pptx
8 Eğitimin Amaçları, Eğitim İhtiyacının Analizi , Eğitimin Planlanması İKY 8.hafta - Kopya.pptx
9 Eğitimin Uygulanması Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İKY 9.hafta - Kopya.pptx
10 Ara Sınav
11 Kariyer Geliştirme İKY 11.hafta - Kopya.pptx
12 Performans Değerlemesi: Tanım, Süreç ve Yöntemler İKY 12.hafta - Kopya.pptx
13 İş Değerlemesi İKY 13.hafta - Kopya.pptx
14 Ücret Yönetimi İKY 14.hafta.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
16 Alan Gezisi 1 7 7
17 Alan Çalışması 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 3 3 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506581 İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçlarını kavrar.
2 1506582 İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi yöntemlerini öğrenir.
3 1506583 İnsan kaynağı temin ve kadrolama sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.
4 1506584 Eğitim ve geliştirme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 1506585 Performans değerleme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.
6 1506586 Ücretleme ve ödüllendirme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 4
3 4
4 4
5 4 5
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr