Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, Ş. ve Boz, Mustafa, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler-I Aydın, Ş. ve Boz, Mustafa, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler-II

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Turizm sektörünün güncel mesele, kavram ve problemlerinin incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoturizm Kavramı ve Önemi TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 1.pdf
2 Ekoturizm Örnekleri TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 2.pdf
3 Toplum Temelli Turizm ve Yavaş Turizm Anlayışı TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 3.pdf
4 İklim Değişikliği ve Turizm Hareketlerine Etkileri TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 4.pdf
5 Turizmin Ekonomik Etkisinin Ölçümü TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 5.pdf
6 Turizm İşletmelerinde Markalaşma TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 6.pdf
7 Turizmde Elektronik Pazarlama TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 7.pdf
8 Ara Sınavı
9 Turizm Sektöründe İnovasyon ve Rekabet Gücü TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 8.pdf
10 Turizm Sektöründe Sosyal Medya Yönetimi TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 9.pdf
11 Entegre Destinasyon Yönetimi TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 11.pdf
12 Konaklamada Yeni Yaklaşımlar: Konsept ve Butik Oteller TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 12.pdf
13 Sürdürülebilir Bir Yatırım Örneği Olarak Yeşil Otelcilik TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 13.pdf
14 Mavi ve Yeşil Bayrak Uygulamaları TURİZMDE GÜNCEL KONULAR HAFTA 14.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488263 Turizm sektöründeki gelişmeleri öğrenir.
2 1488264 Sürdürülebilir turizm kavramını açıklar.
3 1488265 Turizm çeşitlerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3
2 5 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2
3 5 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr