Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör.Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İrfan MISIRLI, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, Ankara,2010. 2. Orhan İÇÖZ, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003. 3. SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ, Editör Yasin Keleş, Grafiker Yayınları, 2015.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders ile Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin turizm dağıtım sistemindeki yeri, önemi ve işlevleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahat Kavramı ve Seyahatin Tarihçesi 1. HAFTA.pptx
Tur Op. ve Sey.Acen. 1.Hafta (5-9 Ekim 20).mp4
2 Seyahat Kavramı ve Seyahatin Tarihçesi 2. HAFTA.pptx
Tur Op. ve Sey.Acen. 2.Hafta (12-16 Ekim 20).mp4
3 Turizmde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Kanalları Tur Op. ve Seyahat Ac. 3.Hafta (19-23 Ekim 20).mp4
3. HAFTA.pptx
4 Seyahat Acentacılığı İle İlgili Temel Kavramlar ve Seyahat Acentalarının Sınıflandırılması Tur Op. ve Sey.Acen. 4.Hafta.mp4
4. HAFTA.pptx
5 Seyahat Acentalarının Tanımı, Özellikleri ve Hizmetleri 5. HAFTA.pdf
Tur Op. ve Seyahat Ac. 5.Hafta (02-06 Kasım 20).mp4
6 Seyahat Acentalarının Organizasyonu ve Yönetimi Tur Operatörlüğü 6. HAFTA.pdf
Tur Op. Sey.Acen. 6.Hafta (09-13 Kasım 20).mp4
7 Tur Kavramı ve Çeşitleri Tur Operatörlüğü 7. HAFTA.pdf
Tur Op. ve Sey.Acen. 7. Hafta (16-20 Kasım 20).mp4
8 Tur Operatörlüğü Tanımı Ve Özellikleri Tur Operatörlüğü 8. Hafta (23-27 Kasım 20).mp4
Tur Operatörlüğü 8. HAFTA.pdf
9 Ara Sınav
10 Paket Tur Tasarımı ve Yönetimi 10. HAFTA- PAKET TUR TASARIMI VE YÖNETİMİ.pdf
Tur Operatörlüğü 10.Hafta (7-11 Aralık 20).mp4
11 Tur Operatörlüğü ve Paket Tur Tur Op.ve Seyahat Acentacılığı 11.Hafta (14-18 Aralık 20).mp4
Tur Operatörlüğü 11.Hafta.pdf
12 Turist Rehberliği Tur Operatörlüğü 12. HAFTA.pdf
Tur Operatörlüğü 12.Hafta (21-25 Aralık 20).mp4
13 Seyahat Acentacılığı ve Pazarlama Tur Operatörlüğü 13.Hafta.pdf
Tur Operatörlüğü 13.Hafta (28-31 Aralık 20).mp4
14 Seyahat Acentacılığı Ve Tur Operatörlüğü İle İlişkili Meslek Örgütleri Tur Operatörlüğü 14. HAFTA-Meslek Örgütleri.pdf
Tur Operatörlüğü 14.Hafta.mp4
15 Genel Tekrar Tur Operatörlüğü 15. HAFTA-Genel Tekrar.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 8 3 24
22 Proje Hazırlama 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443109 Seyahat acentasının özelliklerini ve faaliyetlerini tanımlayacaktır.
2 1493720 Seyahat acentalarının kuruluş ve organizasyon yapılarını kavrayacaktır.
3 1493721 Seyahat acentalarının diğer işletmelerle ilişkilerini açıklayacaktır.
4 1493722 Tur operatörü ve paket tur kavramlarını açıklayacaktır.
5 1493723 Ulaştırma işletmeleri, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat endüstrisi arasındaki ilişkileri açıklayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 5 3
3 3
4 5 3
5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr