Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Furkan ULUSAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Bu ders iletişim sektöründe çok önemli bir yer edinen inovasyonun, küresel rekabet ortamında kurumsal iletişim alanında yapılan çalışmaların rakiplerden nasıl ayrışması gerektiğini, nasıl stratejiler kurulması gerektiğini kapsamaktadır

Dersin Amacı

Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili genel bilgilendirme. Girişimcilik 1.hafta.mp4
Girişimcilik.pdf
2 Girişimcilik teorisinin gelişimi ve girişimcilik türleri Girişimcilik 2.hafta.mp4
GİRİŞİMCİLİK DERS NOTLARI.pdf
3 Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik 3.hafta.mp4
4 Bireysel kariyer planlaması, kariyer ve girişim ilişkisi Girişimcilik 4.hafta.mp4
5 Bir girişime başlama ve yasal boyutlarıyla iş kurma süreci Girişimcilik 5.hafta.mp4
6 Pazardaki boşlukları tespit etmek, Yatırım alternatiflerini değerlendirmek, en uygunu olanı seçmek Girişimcilik 6.hafta.mp4
7 Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek Girişimcilik 7.hafta.mp4
8 Ara Sınav
9 İşletmenin çevresini tanıma, Talep analizi ve tahmini yapmak işletmenin kuruluş yerini belirlemek Girişimcilik 8.hafta.mp4
10 İşletmenin kuruluş yerini belirlemek işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek Girişimcilik 9.hafta.mp4
11 İş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak Girişimcilik 10.hafta.mp4
12 Tahmini gelir-gider hesabını yapmak İşyeri ve üretim planı yapmak, Girişimcilik 11.hafta.mp4
13 Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Girişimcilik 12.hafta.mp4
Girişimcilik son hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 2 13 26
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488065 İnovasyon kavramını tanımlar.
2 1488066 Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 3 3 2 3 3 3 4
2 5 3 4 5 4 4 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr