Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ, Zeki AKINCI, Detay Yayıncılık OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Meryem AKOĞLAN KOZAK, Detay Yayıncılık

Dersin İçeriği

Turizm Endüstrisi, Konaklama Endüstrisi, Otel İşletmelerinin Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması, Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi, Otel İşletmelerinde Finansal Yönetim, Otel İşletmelerinde Maliyet ve Fiyatlandırma, Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi, Otel İşletmelerinde Bütçeleme, Otel İşletmelerinde Yönetim, Otel İşletmelerinde Organizasyon.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin otel işletmelerinin kuruluşu, finansmanı, bölümleri, organizasyonu ve yönetimi le ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm Endüstrisi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 1.HAFTA.pdf
2 Konaklama Endüstrisi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 2.HAFTA.pdf
3 Otel İşletmeleri (Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması) OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3.HAFTA.pdf
4 Otel İşletmeleri (Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması) OTEL İŞLETMECİLİĞİ 4.HAFTA.pdf
5 Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 5.HAFTA.pdf
6 Otel İşletmelerinde Finansal Yönetim OTEL İŞLETMECİLİĞİ 6.HAFTA.pdf
7 Otel İşletmelerinde Maliyet ve Fiyatlandırma OTEL İŞLETMECİLİĞİ 7.HAFTA.pdf
8 Otel İşletmelerinde Maliyet ve Fiyatlandırma OTEL İŞLETMECİLİĞİ 8.HAFTA.pdf
9 Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 11.HAFTA.pdf
12 Otel İşletmelerinde Bütçeleme OTEL İŞLETMECİLİĞİ 12.HAFTA.pdf
13 Otel İşletmelerinde Yönetim OTEL İŞLETMECİLİĞİ 13.HAFTA.pdf
14 Otel İşletmelerinde Organizasyon OTEL İŞLETMECİLİĞİ 14.HAFTA.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
16 Alan Gezisi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 2 4 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501248 Otel işletmelerinin özelliklerini ve sınıflandırılmasını açıklar.
2 1501249 Otel işletmelerinde kuruluş yeri seçimi ile ilgili doğru karar alabilir.
3 1501250 Otel işletmelerinde maliyet hesaplama ve fiyatlandırma yapabilir.
4 1501251 Otel işletmelerinin bölümlerinin görev ve sorumluluklarını açıklar.
5 1501252 Otel işletmelerinde doğru organizasyon yapısını kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3
2 5 4 4
3 5 5
4 4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr