Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye’nin kıyı bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Cografya 1.Hafta.ppt
2 Ege Bölgesi fiziki coğrafyası Cografya 2.Hafta.ppt
3 Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Cografya 3.Hafta.ppt
4 Marmara Bölgesinin fiziki coğrafyası Cografya 4.Hafta.ppt
5 Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Cografya 5.Hafta.ppt
6 Karadeniz Bölgesi fiziki coğrafyası Cografya 6.Hafta.ppt
7 Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Cografya 7.Hafta.ppt
8 İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası Cografya 8.Hafta.ppt
9 Ara Sınav
10 İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Cografya 10.Hafta.ppt
11 Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası Cografya 11.Hafta.ppt
12 Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Cografya 12.Hafta.ppt
13 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Cografya 13.Hafta.ppt
14 Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Mutfak 14.Hafta.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502615 İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
2 1502610 Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
3 1502612 Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
4 1502613 Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
5 1502614 Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
6 1502611 Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
7 1502616 Güneydoğu Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 2 2 4 3
2 4 4 3 3 4 2 2 4 3
3 4 4 3 3 4 2 2 4 3
4 4 4 3 3 4 2 2 4 3
5 4 4 3 3 4 2 2 4 3
6 4 4 3 3 4 2 2 4 3
7 4 4 3 3 4 2 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr