Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenci bu ders ile servis kapanış işlemleri, rezervasyon sistemi oluşturma servis öncesi işlemler kasa işlemleri salon yerleşimi modüllerini alacaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Restaurant Salonlarını Düzenlemek Barların Servis Alanlarını Düzenlemek YiyecekI 1.Hafta.ppt
2 Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek Oda servisi ofislerini düzenlemek YiyecekI 2.Hafta.ppt
3 Teknik donanımları kontrol etmek Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek YiyecekI 3.Hafta.pptx
4 Rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek Salonların hazırlık kontrolünü yapmak YiyecekI 4.Hafta.pptx
5 Servis öncesi toplantı yapmak Konukları karşılamak/yerleştirmek YiyecekI 5.Hafta.pptx
6 Menü kartını sunmak/takip etmek Sipariş alınmasını sağlamak YiyecekI 6.Hafta.pptx
7 Önerili satış yapılmasını sağlamak Konuk memnuniyetini sormak YiyecekI 7.Hafta.pptx
8 Servis akışını Düzenlemek/takip etmek Hesabı tahsil etmek/takip etmek Konukları uğurlamak YiyecekI 8.Hafta..ppt
9 Ara Sınav
10 Adisyon açmak Hesap tahsili ve Fatura kesmek Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek YiyecekI 10.Hafta.ppt
11 Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak YiyecekI 11.Hafta.ppt
12 Ödeme işlemlerinin takibini yapmak Kapanış görev dağılımı Yapmak YiyecekI 12.Hafta.ppt
13 Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak YiyecekI 13.Hafta.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 5 60
7 Laboratuvar 8 5 40
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503051 Salonların yerleşimini planlar.
2 1503052 Rezervasyon sistemlerini oluşturur.
3 1503049 Stok takip işlemlerini yapar
4 1503050 Kasa işlemlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 3 4 3 4
2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3
3 4 4 4 2 4 4 3 3 5
4 4 4 5 2 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr