Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Buyruk, L. (2010) Mutfak Yönetimi Ders Notları, Nevşehir. Gökdemir, A. (2005). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık Türkan, C. (2009). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. (3. Baskı). Cemal Türkan Yayınları

Dersin İçeriği

Mutfak kavramı ve mutfağın tarihi gelişimi, temel mutfak bilgisi, mutfağın örgütsel yapısı, mutfak yönetimi, yiyecek döngüsü, mutfakta güvenlik.

Dersin Amacı

Mutfakta planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçlerinin öğrenciye aktarılması ve bu süreçlerde meydana gelebilecek olası problemlere çözüm yolları üretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mutfak kavramı ve Mutfağın tarihsel gelişimi Mutfak 1.Hafta.pptx
2 Mutfak çeşitleri ve otel işletmelerinde mutfağın yeri ve önemi Mutfak 2.Hafta.pptx
3 Mutfak Organizasyonu Mutfak 3.Hafta.pptx
4 Mutfak personeli Mutfak 4.Hafta.pptx
5 Mutfak planlama Mutfak 5.Hafta.pptx
6 Mutfak araç gereçleri Mutfak 6.Hafta.pptx
7 Mutfak araç-gereçlerinin satın alınması, yerleştirilmesi, kullanım ve bakımları Mutfak 7.Hafta.pptx
8 Ara sınavı
9 Mutfağın diğer departmanlarla olan ilişkileri Mutfak 9.Hafta.pptx
10 Mutfakta güvenlik – İş güvenliği Mutfak 10.Hafta.pptx
11 Mutfakta güvenlik – Gıda güvenliği Mutfak 11.Hafta.pptx
12 Mutfak yönetiminde verimlilik Mutfak 12.Hafta.pptx
13 Yiyecek döngüsü Mutfak 13.Hafta.pptx
14 Yiyecek döngüsü Mutfak 14.Hafta.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488344 Mutfak yönetimi ile ilgili temel kavramları, ilke ve teorileri bilir.
2 1488345 Gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1488346 Yiyecek döngüsünde meydana gelebilecek olası problemleri bilir ve bunlara çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 2 2 4 3 3 3 2
2 5 3 3 3 2 4 4 3 3 3
3 5 3 4 4 2 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr