Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Grv. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYKOÇ DÖNMEZ, N., (2017), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim" Eğiten Kitabevi, 4.Baskı, Ankara ERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı". DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

1- Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve özel eğitim 2-Özel Eğitimin Tarihçesi 3-Özel Eğitimde Değerlendirme 4- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 5-Aile eğitimi 6-Engelli Hakları 7-Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 8- İşitme yetersizliği olan öğrenciler 9-Görme yetersizliği olan öğrenciler,

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim, Özel Eğitime Giriş.pptx
Özel Eğitime Gerekinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim.mp4
2 Özel Eğitimin Tarihçesi Özel Eğitimin Tarihçesi.pptx
Özel Eğitimin Tarihçesi.mp4
3 Özel Eğitimde Değerlendirme Özel Eğitimde Değerlendirme.pptx
Özel Eğitim I (Özel Eğitimde Değerlendirme).mp4
4 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Bireyselleştirilmi Eğitim Programı (BEP).pptx
5 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Bireyselleştirilmi Eğitim Programı (BEP).pptx
6 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri Aile Eğitimi.pptx
7 Engelli Hakları Engellilerin Hakları.pptx
8 Zihinsel Engelli Çocuklar Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar.pptx
9 ARA SINAV
10 Zihinsel Engelli Çocuklar Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar.pptx
11 İşitme Engelli Çocuklar İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar.pptx
12 İşitme Engelli Çocuklar İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar.pptx
13 Görme Engelli Çocuklar Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler.pptx
14 Görme Engelli Çocuklar Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
17 Alan Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
16 Alan Gezisi 1 6 6
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460651 Özel eğitim ne demek, özel eğitimde geçen temel kavramlar, sınıflandırma, yaygınlık oranları, nedenleri, Türkiye’de ve dünyadaki yasal düzenlemeler ve özel eğitim çalışmaları konusunda bilgi sahibi olur
2 1571729 Özel eğitimin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimindeki önemli olaylar hakkında bilgi sahibi olur.
3 1460657 Özel gereksinimli çocukların tıbbi, psiko eğitsel ve eğitsel değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. Bu değerlendirme süreçlerine katkıda bulunacak bilgi toplama süreçlerinde kendine düşen görevlerini bilir.
4 1461071 Bireyselleştirilmiş eğitim programını tanımı, yasal dayanakları, içeriği,hazırlanma süreci hakkında bilgi sahibi olur.
5 1460674 Özel gereksinimli çocuk ailelerinin yaşadığı farklı duygular karşılaştıkları zorluklar, ihtiyaçları, ailelerin çocuklarının eğitim sürecine katılabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur.
6 1571733 Engelliler için mevcut yasal düzenlemeler, bu düzenlemelerin engellilere sağlamış olduğu katkılar hakkında bilgi sahibi olur.
7 1460675 Zihinsel yetersizlik ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
8 1461069 İşitme yetersizliği ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
9 1461070 Görme yetersizliği ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 4
4 3 3 3 4 2
5 3
6
7 3 3 3 4 2
8 3 3 3 4 2
9 3 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr