Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- VURAL, İ., "İLETİŞİM", Pegem Yayınevi 2- Tutar, H., Yılmaz, M. K., "Genel İletisim" Nobel Yayıncılık. 3- Mısırlı, İ., "Genel İletisim" Detay Yayıncılık.

Dersin İçeriği

1- İletişim, 2- Sözlü İletişim 3- Sözsüz İletişim 4- Yazılı İletişim 5- Biçimsel İletişim 6-Biçimsel Olmayan İletişim

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye iletişimin ne olduğu, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan iletişim türleri ve özellikleri, bu iletişim türlerini kullanma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletisimin Tanımı, Onemi, Sureci, Kolaylastıran Etkenleri Etkili İletişim.pdf
2 Konusmayı Olusturan Etmenler 2.hafta.pptx
3 Dinleme Nedir, Dinleme Becerileri Nelerdir DİNLEME VE DİNLEME BECERİLERİ.pptx
4 Dinlemenin Yararları DİNLEMENİN YARARLARI İÖ..pptm
5 İletisimde Kisisel ve Psikolojik Engeller İLETİŞİMDE KİŞİSEL VE PSİKOLOJİK ENGELLER.pptx
6 Savunucu İletisim SAVUNUCU İLETİŞİM.pptx
7 Sozlu ve Sozsuz İletisim Etkili İletişim.pdf
8 NLP ve İletisim NLP VE İLETİŞİM.pptx
9 Arasınav
10 Ben Dili ve Sen Dili BEN DİLİ SEN DİLİ.pptx
11 Beden Dili, Onemi, Bilesenleri BEDEN DİLİ.pptx
12 Empati Kurma ve Etkin Dinleme Etkili İletişim.pdf
13 Bir Konusmacıda Bulunması Gereken Nitelikler Etkili İletişim.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 12 2 24
22 Proje Hazırlama 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
54 Ev Ödevi 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1351372 İletişim tanımını yapar, iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1369221 Sözlü iletişimi tanımlar, sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
3 1461120 Sözsüz iletişimi tanımlar, sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
4 1461121 Yazılı iletişimi tanımlar, yazılı iletişim araçlarının ne olduğunu ve özelliklerini, yazılı iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri ifade eder.
5 1461122 Biçimsel iletişimi tanımlar, biçimsel iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.
6 1461123 Biçimsel olmayan İletişimi tanımlar, biçimsel olmayan iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 2 2 4
3 3 2 4
4 3 2 4
5 3 2 4
6 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr