Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Grv. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYKOÇ DÖNMEZ, N.,.(Ed.) (207), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime" Eğiten Kitap, 4.Baskı Ankara ERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı". DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

1- Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar 2- Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar 3- Öğrenme güçlüğü olan çocuklar 4- Duygu davranış bozukluğu olan çocuklar 5- Otistik bozukluğu olan çocuklar 6- Çoklu yetersizliği olan çocuklar 7- Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR 10. ÜNİTE -Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
2 FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR 10. ÜNİTE -Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
3 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
4 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
5 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
6 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 12. ÜNİTE-Duygu Davreniş Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
7 DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 12. ÜNİTE-Duygu Davreniş Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
8 DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 13. ÜNİTE Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler.ppt
9 ARA SINAV 13. ÜNİTE Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler.ppt
10 OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
11 OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 14. ÜNİTE Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler.ppt
12 ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR 14. ÜNİTE Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler.ppt
13 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 15. ÜNİTE Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi.pptx
14 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 15. ÜNİTE Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
16 Alan Gezisi 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571737 Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olmak ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
2 1375768 Dil ve konuşma bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
3 1356465 Öğrenme yetersizliği ya da özgül öğrenme güçlüğü ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
4 1388645 Duygu davranış bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
5 1373164 Otizm ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
6 1435885 Çoklu yetersizliği olan çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
7 1461081 Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 2
2 3 3 3 4 2
3 3 3 3 4 2
4 3 3 3 4 2
5 3 3 3 4 2
6 3 3 3 4 2
7 3 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr