Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulutaş, İ. ; Kılınç, F. E. ve Durualp, E. (2014). Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi. Nobel Akademik Yayıncılık. Çakmak, A. ve Geçmiş, H. H. (2013). Çocukta Sanat ve Yaratıcılık. Vize Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Sanat kavramı, sanat dalları, çocukluk döneminde sanat, çocukluk döneminde sanatın gelişimi, çocukluk döneminde yaş gruplarına göre sanat etkinlikleri, yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi, çocuk resimleri, çocukluk döneminde resim gelişimi, çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Çocukluk döneminde sanatın gelişimi ve değerlendirmesini yapabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat kavramı
2 Sanat dalları
3 Çocukluk döneminde sanat
4 Çocukluk döneminde sanatın gelişimi
5 Çocukluk döneminde yaş gruplarına göre sanat etkinlikleri
6 Yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi
7 Yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi
8 Yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi
9 Ara sınav
10 Çocuk resimleri
11 Çocukluk döneminde resim gelişimi
12 Çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
13 Çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
14 Çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 3 60 1
38 Rapor Hazırlama 5 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 3 5 15
20 Rapor Hazırlama 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500136 Çocukluk döneminde sanatın gelişimini bilir.
2 1500137 Çocukluk döneminde sanatın gelişimini takip eder ve değerlendirir.
3 1500138 Çocuk resimlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3
2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3
3 3 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr