Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005 SUCUOĞLU, B., BAKKALOĞLU, H., «Okul Öncesİnde Kaynaştırma:» Ankara, KÖK Yayıncılık, 2013

Dersin İçeriği

1- Kaynaştırmanın tanımı ve modelleri başarılı kaynaştırma 2- Özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumları 3- Kaynaştırma uygulamalarında değerlendirme 4- Öğretimin bireyselleştirilmesi 5- Öğretimsel düzenlemeler. 6- Etkili sınıf yönetimi, problem davranışlarla başa çıkma 7- Etkili öğretim modelleri 8- Doğal öğretim stratejileri 9- Kaynaştırma uygulamalarına aile katılımı

Dersin Amacı

Kaynaştırmanın tanımını yapar. Kaynaştırma uygulamalarını tanımlar. Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri betimler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaştırmanın tanımı ve modelleri başarılı kaynaştırma Kaynaştırmanın Tanımı, Modelleri Ve Başarılı Kaynaştırma uzun sunu.pptx
Kaynaştırmanın Tanımı, Modelleri Ve Başarılı Kaynaştırma.mp4
2 Özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumları Özel Gereksinimli Çocuklar, Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Tutumları.mp4
Özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumları.pptx
3 Kaynaştırma uygulamalarında değerlendirme Okul Öncesinde Performans Değerlendirme.pptx
Kaynaştırma Eğitimi (Okul Öncesinde Performana Değerlendirme.mp4
4 Öğretimin bireyselleştirilmesi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlanı Hazırlanma.pptx
5 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında fiziksel ortamın düzenlenmesi
6 Öğretimsel uyarlamalar
7 Öğretimsel uyarlamalar
8 Etkili sınıf yönetimi, problem davranışlarla başa çıkma
9 Ara Sınav
10 Etkili sınıf yönetimi, problem davranışlarla başa çıkma
11 Etkili öğretim modelleri
12 Doğal öğretim
13 Dil ve konuşma becerileri
14 Aile Katılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488182 Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları ile kaynaştırma uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan destek özel eğitim hizmetlerinden kaynak oda eğitimi, sınıf-içi yardım, işbirlikçi öğretim, özel eğitim danışmanlığını betimler ve diğer ek hizmetleri ifade eder.
2 1488183 Kaynaştırma uygulamasının başarılı olabilmesi için öğretimin içeriğinde, sunumunda ve çıktısında yapılabilecek öğretimsel uyarlamaların neler olabileceğini ifade eder.
3 1488184 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında öğretmenlerle,normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencileri ile yapılabilecek çalışmaları ifade eder. Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında okul yönetiminin yapabilecekleri kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin aileleri hazırlanmalarında yapılabilecekleri tanımlar, fiziksel ortamda yapılacak düzenlemeleri ifade eder.
4 1488185 Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıf öğretmeni tarafından fark edilmesi ve yönlendirilmesi sürecine yönelik öğretmenin gerçekleştireceği çalışmaları, ekip çalışmasıyla yürütülecek çalışmaları, ülkemizdeki ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, etkinlikler modelini açıklar.
5 1488186 Bireysel uyarlama planı hazırlama ve uygulama sürecini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4
2 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4
3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5
4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5
5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr