Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tüm fen bilgisi eğitimini anlatan metod kitapları kullanılabilir. 2- Şimşek, N., & Çınar, Y.(2008). Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 3- Çepni, S.(2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegamA. 4- Arnas, Y.(2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık. 5- Taşkın, Ö.(2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.(Editor). Ankara: PegemA 6- Arı, M., & Öncü, E.(2007). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık. 7- Şahin, F.(2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: YA-PA 8- Chaille, C., & Britain, L.(2003). The young child as scientist. New York: A & B.

Dersin İçeriği

Çocukluk dönemde teknoloji ve teknoloji eğitimi, teknolojik etkinlikler planlama, teknolojik etkinlikleri uygulama ve teknolojik etkinlikleri değerlendirme, çocukluk döneminde bilgisayarın yeri, önemi ve bilgisayar kullanımı, bilgisayarın eğitim alanında kullanılması, çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları ve değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Teknoloji ve teknoloji eğitimi konusunda yetkinleşebilme, teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ve ilgili kaynakların tanıtılması
2 Çocukluk dönemde teknoloji
3 Çocukluk dönemde teknolojinin önemi ve niteliği
4 Çocukluk dönemde teknoloji eğitimi ve içeriği
5 Çocukluk döneminde bilgisayarın yeri
6 Çocukluk döneminde bilgisayarın önemi
7 Çocukluk döneminde bilgisayar kullanımı
8 Bilgisayarın çocuk eğitiminde kullanımı
9 Ara Sınav
10 Teknolojik etkinlikler planlama
11 Teknolojik etkinlikler planlama ve uygulama
12 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme
13 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme
14 Teknolojik etkinlikleri değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488187 Çocuk eğitiminde teknoloji ve önemini kavrayabilir.
2 1489661 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilir.
3 1489662 Çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr