Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEKİN-İFTAR, E. (2017) "Uygulamalı Davranış Analizi" Vize Yayınevi, ANKARA

Dersin İçeriği

Hedef davranış belirleyebilme, nedenleri ile arasında ilişki kurabilme, davranışı ölçme, sağlatım stratejilerini bilme ve kullanma.

Dersin Amacı

Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama davranış analizinin tanımı, temel kavramları. Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
2 Davranışın temel ilkeleri Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
3 Hedef davranış belirleme Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
4 Hedef davranış belirleme Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
5 Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Davranış Değiştirme - Ölçme.ppt
6 Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Davranış Değiştirme - Ölçme.ppt
7 Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Davranış Değiştirme-Davranışları Arttırma.ppt
8 Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Davranış Değiştirme-Davranışları Arttırma.ppt
9 Ara sınav
10 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
11 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
12 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
13 Davranış sağaltımı planlama Örnek_Dav. Değ. Prog_ÖFke.doc
14 Davranış sağaltımı planlama Efe Motor Tekrar Davranışlar Davranış Değiştirme.doc
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
17 Alan Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 10 100
17 Alan Çalışması 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503131 Hedef davranışı belirleyebilecektir.
2 1503132 Davranış kaydı ve ölçümü yapabilecektir.
3 1503133 Davranışı arttırma tekniklerini bilecektir.
4 1503134 Davranışı azaltma tekniklerini bblecektir
5 1503135 Davranış sağlatım planı hazırlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5
2 5 4 4 5 4 4 5
3 3 4 4 5 4 4 5
4 3 4 4 5 4 4 5
5 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr