Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Metin KADİM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Moral, E. (2016). İlkyardım. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. - Örgev, C. (2018). İlk ve Acil Yardim Hizmetleri ve Organizasyonu. Ankara: Detay Yayıncılık. - Sözen, C. (2012). İlk Yardım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - Süzen, B. L. (2011). Temel İlk Yardım. İstanbul: Bedray Yayınevi. - Yüksel S. ve Cücen, Z. (2016). İlk Yardım ve Temel Uygulamalar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - İnan, H. F., Kurt, Z. ve Kubilay, İ. (2011). Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı.

Dersin İçeriği

Temel ilkyardım uygulamaları, temel yaşam desteği, diğer acil durumlarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri.

Dersin Amacı

İlkyardım temel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamalarda bulunmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar, İlk yardım temel uygulamaları 1.Hafta-Tanımlar, İlk yardım temel uygulamaları.pdf
2 Hasta/yaralının değerlendirilmesi 2.Hafta-Hastayaralının değerlendirilmesi.pdf
3 Bayılma, Koma 3.Hafta-Bayılma, Koma.pdf
4 Şok, Hava yolu açıklığı 4.Hafta-Şok, Hava yolu açıklığı.pdf
5 Temel yaşam desteği 5.Hafta-Temel yaşam desteği.pdf
6 Kanamalar 6.Hafta-Kanamalar.pdf
7 Yaralanmalar 7.Hafta-Yaralanmalar.pdf
8 Isı dengesi bozuklukları 8.Hafta-Isı dengesi bozuklukları.pdf
9 ARASINAV
10 Kırık, Çıkık, Burkulma 10.Hafta-Kırık, Çıkık, Burkulma.pdf
11 Diğer acil durumlarda ilkyardım 11.Hafta-Diğer acil durumlarda ilkyardım.pdf
12 Zehirlenmeler, Hayvan ısırmaları, Böcek sokmaları 12.Hafta-Zehirlenmeler, Hayvan Isırmaları, Böcek Sokmaları.pdf
13 Vücuda yabancı cisim kaçması 13.Hafta-Vücuda Yabancı Cisim Kaçması.pdf
14 Hasta yaralı taşıma teknikleri 14.Hafta-Hasta yaralı taşıma teknikleri.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 10 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485788 İlkyardım temel uygulamaları, İnsan vücudu bilgileri, Yaşam bulguları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1485789 Temel ilkyardım uygulamalarını yapabilir.
3 1485790 Hasta/Yaralı taşıma tekniklerini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr