Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Anadolu Ü. AÖF Yay. 2004

Dersin İçeriği

Çocuklara müzik ve müziksel beceriler yoluyla çeşitli davranışların kazandırılması, çocuğun müzikle rahatlamasının sağlanması, çocukta sanat sevgisinin oluşturulması.

Dersin Amacı

Çocuk gelişiminde müziğin ve müzik eğitiminin önemini kavramak ve bu alanda geliştirilmiş teorileri tartışmak, ve okulöncesi döneme uygun müzik etkinlikleri geliştirerek uygulayabilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik nedir, çocuğun yaşamında ses ve müziğin önemi 1.docx
2 Müzik nedir, çocuğun yaşamında ses ve müziğin önemi 2.docx
3 Müzik becerilerinin gelişimi 3-4.docx
4 Müzik becerilerinin gelişimi 3-4.docx
5 Müziğin çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi 5-6.docx
6 Müziğin çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi 5-6.docx
7 Okul öncesi dönemde müzik eğitimi 7-8.docx
8 Okul öncesi dönemde müzik eğitimi 7-8.docx
9 Ara sınav
10 Okul öncesi dönemde kullanılabilecek enstrümanlar
11 Okul öncesi dönemde kullanılabilecek enstrümanlar
12 Müzik ve matematik ilişkisi
13 Ritm ve ses çalışmaları, parmak oyunları, tekerlemeler, taklitler
14 Ritm ve ses çalışmaları, parmak oyunları, tekerlemeler, taklitler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 10 25 1
6 Uygulama/Pratik 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502285 Öğrenciler müzik ve eğitim ilişkisini açıklar
2 1502286 Öğrenciler okul öncesi eğitimde müziğin önemini kendi ifadeleriyle açıklar
3 1502287 Öğrenciler çocuk şarkılarının uygunluğunu analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3
2 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3
3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr