Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Çevre biliminin tarihsel gelişimi İnsanlar ve Çevre: Ekosistem, ekolojik denge, besin ve madde döngüleri Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve fauna Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri Çevre Sorunları: Su, toprak ve hava kirliliklerin nedenleri ve önlemler Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının, çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çevre eğitiminin önemi 1.docx
2 çevre eğitiminin tarihçesi 2.docx
3 çevre eğitiminin tarihçesi 3.docx
4 çevre sorunları ve önlenmesi 4.docx
5 sürdürülebilir çevre 5-6.docx
6 sürdürülebilir çevre 5-6.docx
7 okul öncesi dönemde çevre eğitimi 7-8.docx
8 okul öncesi dönemde çevre eğitimi 7-8.docx
9 Ara Sınav 1
10 çevre eğitiminin gelişime etkisi
11 çevre eğitiminin gelişime etkisi
12 Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri
13 çevreci okullar
14 Tartışma, Araştırma ve Sunumlar
15 Final
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 10 3 30
23 Proje Sunma 2 2 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504692 Öğrenciler temel ekolojik kavramları açıklayacaklardır
2 1504693 Öğrenciler ekolojik dengenin çevre ve canlılar için önemini açıklayacaklardır
3 1504694 Öğrenciler çevre kirliliği hakkında bilgi kazanacaklardır
4 1504695 Öğrenciler çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri üreteceklerdir
5 1504696 Öğrenciler çevre ile ilgili kuruluşlar ve gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendireceklerdir
6 1504697 Öğrenciler çevre eğitiminin önemini yorumla yeteneği kazanacaklardır
7 1504698 Öğrenciler çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5
2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4
4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
7 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr