Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vuran, S.,(2011) "Örneklerle Kavram Öğretimi" Pegem Yayınevi. ANKARA, Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) "Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri"obel Yayınları,Ankara. Varol, N., (2000), "Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması" Kök Yayıncılık, ANKARA

Dersin İçeriği

Özel gereksinimi olan çocukların, gelişimsel özelliklerine uygun olarak, dil, motor, bilişsel ve sosyal, özbakım alanlarında yapılacak öğretim çalışmalarına ilişkin bireysel öğretim materyali hazırlamak, özel eğitimde kullanılan yöntemlerini öğrenmek ve bu yöntemlere yönelik hazırlanmış öğretim planlarını doğru şekilde uygulayabilmek.

Dersin Amacı

Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlanacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Kavram Öğretimi.ppt
2 Kavram Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Kavram Öğretimi.ppt
3 Kavram Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Kavram Öğretimi.ppt
4 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme Özel Eğitimde Öğretim Materyali Geliştirme.ppt
5 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme Özel Eğitimde Öğretim Materyali Geliştirme.ppt
6 Özel Eğitime Yönelik Öğretimde Geçen Temel Kavramlar Özel Eğitimde Geçen Kavramlar.ppt
7 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Yanlışız Öğretim Yöntemleri.ppt
8 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Yanlışız Öğretim Yöntemleri.ppt
9 ARA SINAV
10 Beceri Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Beceri Öğretimi.ppt
11 Beceri Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Beceri Öğretimi.ppt
12 Beceri Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme Özel Eğitimde Beceri Öğretimi.ppt
13 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri.ppt
14 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri.ppt
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
22 Proje Hazırlama 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503162 Özel gereksinimli çocuk için, öğretimi hedeflenen beceri veya kavramın analizini yaparak, bu analize dayalı çocuğu değerlendirir.
2 1503163 Beceri ve kavram analizine dayalı bireysel öğretim materyali hazırlar.
3 1503164 Özel gereksinimli çocuk için öğretim planlanması sürecinde geçen temel kavramları bilir.
4 1503165 Kavram ve beceri öğretimiyle ilgili en az iki tane etkili öğretim yönteminin bilir.
5 1503398 Özel gereksinimli çocuk için hazırlanmış öğretim planlarını bağımsız olarak uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4
2 5 4 4 4 3 4
3 5 4 4 4 3 4
4 5 4 4 4 3 4
5 5 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr