Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri) , okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı okul öncesi öğretmen adaylarının okula hazırlığı açıklayabilmelerini ve değerlendirmelerini;, çocukların kendi içlerindeki ve birbirleri iler aralarındaki farklılıkları gözönünde bulundurarak, çocukları ilkokula hazırlayıcı ve okul öncesi programlarından ilkokula geçişlerini kolaylaştırıcı etkinlikler planlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve Ders İçeriğinin gözden geçirilmesi OKULA HAZIRLIK.docx
2 İlkokula Hazırbulunuşluk Sunu 2.pptx
3 İlkokula Hazırbulunuşluğu Etkileyen Faktörler Sunu 3.pptx
4 Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitim Programları Sunu 4.pptx
5 Öğretmen, Çocuk ve Aile Açısından Okul Öncesi Eğitimi Programı Uygulamaları Sunu 5.pptx
6 Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Eğitim Etkinlikleri Sunu 6.pptx
7 İlkokul Programlarının Özellikleri ve İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programları Sunu 7.pptx
8 İlkokul Programlarının Özellikleri ve İlköğretim Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programları Sunu 8.pptx
9 Arasınav
10 Okul Öncesi Eğitimi Programları ve İlkokul Programlarının Karşılaştırılması Sunu 10.pptx
11 Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmaya Hazırlık Sunu 11.pptx
12 Okul Öncesi Dönemde Okuma Becerilerinin Gelişimi Sunu 12.pptx
13 Okul Öncesi Dönemde Yazı Farkındalığı ve Yazma Becerilerinin Gelişimi Sunu 13.pptx
14 İlkokula Hazırlık Sunu 14.pptx
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
23 Proje Sunma 10 3 30
24 Seminer 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504722 Öğrenciler ilkokul ve okul öncesi programlarının benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırır.
2 1504723 Öğrenciler bireysel farklılıklara göre etkinlikler planlar.
3 1504724 Öğrenciler bir çocukta olabilecek farklı gelişim alanlarındaki farklı sevilerdeki hazırbulunuşluğu açıklar ve buna göre eğitim planları ve etkinlikleri geliştirir.
4 1504725 Öğrenciler ilkokul okuma yazma, matematik, ve hayat bilgisi önbecerilerini açıklar ve bu önbecerileri çocuklara kazandırma etkinlikleri düzenler
5 1504726 Öğrenciler çocukların ilkokul ortamına geçişini kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri açıklar ve geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği geliştirici etkinlikler düzenler
6 1504727 Öğrenciler çocukların okula hazırbulunuşluğunu değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 4 3 2 5 4
2 4 3 5 4 5 5 1 4 5 4 5 4
3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5
5 5 4 2 4 5 5 5 3 3 3 3 4
6 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr