Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Metin KADİM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, A. Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme. Ankara: Kök Yayıncılık, 2010 Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme Derya Kelleci Vize Yatıncılık 2011 Abaci, O. Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, Morpa Kultur Yayinları, 2000

Dersin İçeriği

Materyal geliştirmenin amacı ve öneli ile okul öncesi çocuğun gelişimindeki rolü, materyal tasarlama ve seçim ilkeleri, materyal tasarımındaki biçimsel özellikle ve tasarım ilkeleri ile materyallerin etkili kullanımı, kavram, duyu, materyalleri, kukla ve maske, başlık ve kostüm ile artık malzemelerle materyal tasarlama ve hazırlama.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterlikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimde materyal (araç-gereç) geliştirmenin amacı, önemi ve okul öncesi çocuğun gelişimindeki rolü 1.Hafta.pdf
1.Eğitimde Materyal Geliştirmenin Amacı, Önemi ve Okul Öncesi Çocuğun Gelişimindeki Rolü.mp
2 Eğitimde materyal (araç-gereç) tasarımı ve materyal seçim ilkeleri 2.Hafta.pdf
2.Eğitimde Materyal Tasarlama ve Materyal Seçim İlkeleri.mp4
3 Materyal tasarımındaki biçimsel özellikler ve tasarım ilkeleri 3.Hafta.pdf
3.Materyal Tasarımındaki Biçimsel Özellikler ve Tasarım İlkeleri.mp4
4 Materyallerin eğitimde etkili kullanımı 4.Materyallerin Etkili Kullanımı.mp4
4.Hafta.pdf
5 Kavram materyali tasarlama 5-6.Hafta.pdf
6 Kavram materyali hazırlama 5-6.Hafta.pdf
7 Duyu materyali tasarlama 7-8.Hafta.pdf
8 Duyu materyali hazırlama 7-8.Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Kukla ve maske tasarlama 10-11.Hafta.pdf
11 Kukla ve maske hazırlama 10-11.Hafta.pdf
12 Başlık ve kostüm tasarlama 12-13.Hafta.pdf
13 Başlık ve kostüm hazırlama 12-13.Hafta.pdf
14 Artık malzemelerle materyal tasarlama ve hazırlama 14.Hafta.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 6 1 6
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
20 Rapor Hazırlama 6 3 18
21 Rapor Sunma 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488226 Sınıf yönetimi için araç gereç yapabileceklerdir.
2 1488227 Eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar yapabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr