Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Sağlıklı çocuğu tanımak, çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, çocuğun sağlığını koruyucu sınıf dışı tedbirler, çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, hasta çocuğun özelliklerini tanımak, çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, aşılar ve serumlar. Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.

Dersin Amacı

Anne ve çocuk beslenmesi ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazanmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ile ilgili temel kavramlar. beslenme asenkron1.mp4
temel kavramlar.ppt
2 Besin öğeleri (karbonhidratlar). KARBONHİDRAT, PROTEİN, YAĞ.pptx
3 Besin öğeleri (yağlar). asenkron yağlar.mp4
KARBONHİDRAT, PROTEİN, YAĞ.pptx
4 Besin öğeleri (proteinler). asenkron mineraller.mp4
KARBONHİDRAT, PROTEİN, YAĞ.pptx
5 Besin öğeleri (vitaminler). Besin öğeleri (mineraller). asenkron vitaminler.mp4
BESİN ÖĞELERİ VE VÜCUTTAKİ İŞLEVLERİ.pptx
6 Gebelikte beslenme. Gebelikte Beslenme.pptx
7 Emziklilikte beslenme Emziklilik döneminde beslenme.pptx
8 Okul öncesi dönemde beslenme. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME.pptx
9 İlköğretim döneminde beslenme. OKUL ÇOCUKLARINDA BESLENME.pptx
10 Ergenlikte beslenme. ERGENLİKTE BESLENME.pptx
11 Prematüre ve postmatüre bebek beslenmesi. http://pedgastro.org/4.puader/premature-bebek-beslenmesi-omer-erdeve.pdf
12 Hijyen HİJYEN GRUPLARI VE GIDA GÜVENLİĞİ.pptx
13 Genel tekrar GENEL TEKRAR.pptx
14 Genel tekrar GENEL TEKRAR 2.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 8 3 24
21 Rapor Sunma 1 9 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490047 Yeterli ve dengeli beslenmeyi takip eder.
2 1490048 Besinler ile ilgili etkinlik hazırlar.
3 1490049 Özel durumlu çocuklar için diyet uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr