Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Ed. Celal Gülşen, Ankara: Anı Yayıncılık, 2010. Sınıf Yönetimi, Ed. M.Çağatay Özdemir, Ankara: Pegem Yayıncılık, 2011. Çağdaş Sınıf Yönetimi, Ayşen Bakioğlu, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2009.

Dersin İçeriği

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Sınıf yönetiminin özellikleri, Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları, Zaman yönetimi, Sınıfın ilişki düzeni, Sınıfın öğretim ortamı, İstenmeyen davranışların önlenmesi.

Dersin Amacı

Etkili bir sınıf yönetimi becerisine sahip olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf yönetiminin tanımı SINIF YÖNETİMİ NEDİR.pptx
sınıf Yönetimi Nedir.mp4
2 Sınıf yönetiminde fiziksel ortamın düzenlenmesi. SINIF YÖNETİMİNDE FİZİKSEL ORTAMIN DÜZENLENMESİ.pptx
Sınıf Yönetiminde Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi.mp4
3 Sınıf yönetimi modelleri (Önlemsel Model) SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ (Önlemsel Modeller).pptx
Sınıf Yönetimi (Önlemsel Model).mp4
4 Sınıf yönetim modelleri (Tepkisel Model) SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ (Tepkisel Model).pptx
Sınıf Yönetimi (Tepkisel Model Davranışçı, Ekolojik, Gelişimsel Yaklaşım).mp4
5 Okul öncesi eğitim programının sınıf yönetimine etkisi OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ.pptx
6 Sınıf yönetiminde öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması.
7 Okul öncesi eğitim ortamlarında ilişkiler; öğretmenler ve akranlar
8 Sınıf yönetiminin davranış yönetimi boyutu; davranış ve davranış yönetimi
9 ARASINAV
10 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi
11 Okul öncesi eğitimde aile katılımının sınıf yönetimine etkisi
12 Sınıf yönetiminde özel gereksinimli çocuklar
13 Zaman yönetimi ve okul öncesi sınıflarında zamanın etkili kullanılması
14 Sınıf yönetimi ve teknoloji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1582438 Sınıf yönetiminini sağlanmasında öğretmenler tarafından kullanılabilecek önlemsel ve tepkisel stratejileri bilir
2 1486542 Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin etkenleri bilir.
3 1486543 Plan ve programı etkili uygular.
4 1486544 Sınıfta zamanı uygun kullanır.
5 1486545 Sınıf davranış düzenlemelerini tartışır.
6 1514113 Sınıf yönetiminde teknolojiyi nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4
2 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4
3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4
4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5
5 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4
6 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr