Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel, Ş. (2010). Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları. Eroğlu, Z. (2016). Çocuk kitapları ve okuma alışkanlığı. Journal of International Social Research, 9(44), ss.105-116. Ersoy, A. Ö. ve Bayraktar, V. (2017). Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı kavramı ve çocuk kitaplarının özellikleri. A.Turla (ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-9, Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı (4.Basım) (ss.9-42) içinde. Ankara: Hedef CS Basın Yayın. Eyüp, B. (2016). Çocuk ve kitap. T.Şimşek (ed.), Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya (ss.43-60) içinde. Ankara: Grafiker Yayınları. Sever, S. (2008), Çocuk ve Edebiyat, İzmir: Tudem Yayınları. Oğuzkan, A. Ferhan(2006), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık. Yalçın, Alemdar ve Gıyasettin Aktaş(2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları. Güleryüz, Hasan(2002), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Ankara: Pegem Yayıncılık. Şirin Ruhi(1998), Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakf Yayını. Ersoy, Özlem ve Ayşe Turla(2009), Bilmece Tekerleme Parmak Oyunu ve Şiirler, İstanbul: Morpa Yayınları. Dilidüzgün, Selahattin(2004), Çağdaş Çocuk Yazını, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Neydim, Necdet(1998), Çocuk ve Edebiyat “ Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk Figürleri, İstanbul: Bu Yayınevi.

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatı ile ilgili kavramlar. Çocuğun fiziksel, psikolojik, dilsel gelişimi. Türk ve dünya edebiyatında çocuk edebiyatının gelişimi. Çocuk kitaplarında bulunması gereken tasarım, içerik ve temel eğitim ilkeleri. Türk edebiyatından çeşitli türlere ait çocuk kitaplarının incelenmesi. Dünya edebiyatından çeşitli türlere ait çocuk kitaplarının incelenmesi.

Dersin Amacı

Edebiyata ve edebi türlere ilgiyi artırmak. Çocuklara uygun eserleri tespit edip zevk duyarak okumalarını sağlar. Çocuk edebiyatı türlerini tanır ve bu türlerden Türkçe derslerinde faydalanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Edebiyatının Genel Hedefleri Sunu1.pptx
2 Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel Kuramlar Sunu2.pptx
3 Çocuk Edebiyatının Amacı ve İşlevleri Sunu3.pptx
4 Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Sunu4.pptx
5 Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Sunu5.pptx
6 Okul Öncesi Çocuk Kitapları ve Türleri Sunu6.pptx
7 Resimli Öykü Kitaplarının İçerik Özellikleri Sunu7.pptx
8 Resimli Öykü Kitaplarının Fiziksel Özellikleri Sunu8.pptx
9 ARASINAV
10 Çocuk Kitaplarında Resimleme Sunu10.pptx
11 Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları Sunu11.pptx
12 Edebi Türler Açısından Çocuk Edebiyatı Sunu12.pptx
13 Öykü Kitabı ve Farklı Materyaller Kullanarak Öykü Anlatma Yöntemleri Sunu13.pptx
14 Kitap Okuma Modelleri ve Öykü Sonrası Etkinlikler Sunu14.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485791 Çocuk edebiyatı türlerini öğrenir.
2 1485792 Çocukların estetik gelişimini bilir.
3 1485793 Türlere yönelik eserleri zevk alarak okumalarını sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4
2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4
3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr