Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önder, Alev. (2016). Çocuğu tanıma teknikleri. Ankara:Pegem Akademi Yay.

Dersin İçeriği

Ölçme ve değerlendirme tanımı, ilgili kavramları; informal değerlendirme türleri; formal değerlendirme türleri; değerlendirme sistemlerini kullanmak; standardize testlerin psikometrik özellikleri; çocuk resimlerini değerlendirme; değerlendirme sonuçları hakkında anne-babalarla iletişim kurmak.

Dersin Amacı

Erken çocuklukta ölçmenin amacını anlamak; ölçme ve değerlendirme kavramlarını anlamak; formal ve informal ölçme tekniklerinin erken çocukluk döneminde nasıl kullanılacağını tanımlayabilmek; performansa dayalı ölçme teknikleri kullanımı öğrenmek; özel eğitime gereksinim duyan ya da farklı kültürlerden gelen öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlamak; değerlendirme sonuçları hakkında anne-babalarla iletişim kurma hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin amacı ve önemi 1.Ünite Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme....pptx
2 Okul öncesinde kullanılan standart testler 2.Ünite Okul Öncesinde Kullanılan Standart Testler......pptx
3 Gözlem ve gözlem teknikleri 3.Ünite Gözlem ve Gözlem Teknikleri ......pptx
4 Gelişimsel değerlendirme 4.Ünite Gelişimsel Değerlendirme .....pptx
5 Oyun temelli değerlendirme ve oyun terapi 5.Ünite Oyun Temelli Değerlendirme ve Oyun Terapi.....pptx
6 Programa dayalı değerlendirme 6.Ünite Programa Dayalı Değerlendirme......pptx
7 Dereceleme ölçekleri, dereceli puanlama anahtarı (RUBRİK), kontrol listesi 7. Ünite Dereceleme Ölçekleri.....pptx
8 Sosyometrik teknikler 8. Ünite Sosyometrik Teknikler.pptx
9 ARASINAV
10 Çocukları tanıma ve değerlendirmede projektif teknikler 9. Ünite Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Projektif Teknikler.pptx
11 Erken akademik becerileri değerlendirme araçları 10. Ünite Erken Akademik becerileri Değerlendirme araçları....pptx
12 Performans değerlendirme 11. Ünite Performans Değerlendirme ve Portfolyo.pptx
13 Çocukla görüşme teknikleri 12. Ünite Çocukla Görüşme Teknikleri.pptx
14 Çocukları tanıma ve değerlendirme sürecinde aile 13. Ünite Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Sürecinde Aile.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 5 15
10 Tartışma 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486566 Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1486567 Çocukları tanımak için uygun gözlem teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
3 1486568 Kontrol listeleri, rubrikler ve derecelendirme ölçeklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olur.
4 1486569 Formal ve informal ölçme tekniklerinin erken çocukluk döneminde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
2 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4
4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr