Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Metin KADİM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuk ve Ergen Gelişimi Harry W. Gardiner/ Mary J. Gander Çev. Bekir Onur Çocuk Psikolojisi, Çocuk ve Ergen Gelişimi Mehmet Bilgin/ Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç/ Yrd. Doç. Dr. Meral Kılıç Atıcı Gelişim Psikolojisi Kuramları Patricia H. Miller

Dersin İçeriği

Sosyal gelişim alanı Duygusal gelişim alanı Ahlak gelişim alanı Cinsel gelişim alanı Kimlik gelişimi

Dersin Amacı

Erken çocukluk döneminde sosyal, duygusal, ahlak, cinsel ve kimlik gelişimleri ile bu gelişim alanlarını tüm boyutlarıyla incelemek, gelişim kuramlarını tartışmak ve gelişim alanlarını etkileyen etmenleri analiz etmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Gelişim 1-2-3.Hafta.pdf
2 Sosyal Gelişim 1-2-3.Hafta.pdf
3 Sosyal Gelişim 1-2-3.Hafta.pdf
4 Duygusal Gelişim 4-5-6.Hafta.pdf
5 Duygusal Gelişim 4-5-6.Hafta.pdf
6 Duygusal Gelişim 4-5-6.Hafta.pdf
7 Ahlaki Gelişim 7-8.Hafta.pdf
8 Ahlaki Gelişim 7-8.Hafta.pdf
9 ARASINAV
10 Kişilik Gelişimi 10-11-12.Hafta.pdf
11 Kişilik Gelişimi 10-11-12.Hafta.pdf
12 Kişilik Gelişimi 10-11-12.Hafta.pdf
13 Cinsel Gelişim 13-14.Hafta.pdf
14 Cinsel Gelişim 13-14.Hafta.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
14 Gözlem 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485729 Erken çocuklukta sosyal-duygusal gelişim hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1485730 Erken çocuklukta cinsel ve ahlak gelişim alanları hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1485731 Erken çocuklukta kimlik gelişimi hakkında bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5
3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr