Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Okul öncesi eğitimde drama, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitim ortamı, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde değerlendirme, Hareket çalışmaları, Hareket çalışmalarını uygulama, Pantomim etkinliği, Pantomim etkinliğini uygulama, Rol oynama etkinliği, Rol oynama etkinliğini uygulama, Doğaçlama etkinliği, Doğaçlama etkinliğini uygulama, Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliği, Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulama..

Dersin Amacı

Drama kuramlarını öğrenebilmeleri, Drama kuramlarını diğer derslerde öğrendikleri 0-6 yaş dönemi çocukların gelişim özelliklerine göre uygulanabilir hale getirebilmeleri, yaratıcı drama etkinliklerini kullanabilmeleri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul Öncesi Eğitimde Drama drama.ppt
Drama asenkron 1.mp4
2 Okul Öncesi Eğitimde Drama drama.ppt
3 Okul Öncesi Eğitimde Drama drama.ppt
4 Çocuğun Gelişimindeki Yeri drama.ppt
5 Drama Etkinliklerinde Kullanılan Eğitim Materyalleri drama.ppt
6 Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitimcinin Rolü drama.ppt
Drama asenkron 1.mp4
7 Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme drama.ppt
8 Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme drama.ppt
9 Hareket Çalışmaları drama.ppt
10 Pandomim Etkinliği drama.ppt
11 Rol Oynama Etkinliği drama.ppt
12 Doğaçlama Etkinliği drama.ppt
13 Doğaçlama Etkinliği drama.ppt
14 Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliği drama.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
12 Takım/Grup Çalışması 8 3 24
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 9 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491333 Drama etkinlikleri planlayabilir.
2 1491334 Doğaçlama etkinlikleri uygulayabilir.
3 1491335 Bütün drama tekniklerini kullanır.
4 1491336 0-6 yaş çocuklar için drama aktiviteleri planlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr