Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Metin KADİM (Koordinatör) Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB Milli Eğitim Mevzuatı Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi Doğan, A. (2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları

Dersin İçeriği

Eğitim kurumlarını tanıma ve eğitim ortamını düzenleme, gözlem-görüşme yapma, plan hazırlama, planı uygulama ve planı değerlendirme

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitim kurumları ile Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini gözlemlemek, uygun öğretim faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin, kaynakların ve uygulamaların tanıtımı, Uygulama yerlerinin belirlenmesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
Eğitim Kurumlarında Uygulama Giriş Konuları.mp4
2 Türk Milli Eğitimin ve Okul Öncesi Eğitimin Amacı, İlkeleri ve Önemi Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
Eğitim Kurumlarında Uygulama Giriş Konuları.mp4
3 Okul Öncesi Eğitim Programının Özellikleri Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
Eğitim Kurumlarında Uygulama Giriş Konuları.mp4
4 Okul Öncesi Eğitimde Öğrenme Merkezleri Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
Eğitim Kurumlarında Uygulama Giriş Konuları.mp4
5 Okul Öncesi Eğitimde Etkinlik Çeşitleri Etkinlik Çeşitleri.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
6 Türkçe Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Türkçe Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
7 Oyun-Hareket Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Oyun-Hareket Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
8 Sanat Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Sanat Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
9 Ara Sınav
10 Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
11 Drama Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Drama Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
12 Matematik Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Matematik Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
13 Müzik Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Müzik Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
14 Fen Etkinlikleri Planlama ve Uygulama Fen Etkinliği.mp4
Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
15 Günlük Plan Planlama ve Uygulama Eğitim Kurumlarında Uygulama I Ders Notları.pdf
Günlük Plan.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 12 60 1
2 Final Sınavı 1 80 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 12 7 84
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486573 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini kavrar
2 1486574 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini planlar
3 1486575 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini uygular
4 1486576 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5
2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr