Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akpınar, B ve Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 82-88. Akyüz, Y. (1999). 17. Yüzyıldan günümüze Türk eğitiminde başlıca düzenleme ve geliştirme çabaları: Genel özellikler ve doğrultular. Milli Eğitim Dergisi, 144. Altun, A. (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37( 2), 61-82.

Dersin İçeriği

Program geliştirmenin kuramsal temelleri; Eğitimde program geliştirme modelleri ve süreçleri; Eğitimde program tasarımı ve program tasarım süreçleri; Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme.

Dersin Amacı

Program geliştirme ile ilgili kavramsal ve kuramsal içerikleri açıklayabilmek; Türkiye’deki öğretim programları ve program geliştirme çalışmalarını kuramlar aracılığıyla analiz edebilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar 1. HAFTA.docx
2 Eğitim ve Özellikleri 2. HAFTA.docx
3 Formal ve İnformal Eğitim 3. HAFTA.docx
4 Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artıran Değişkenlerle İlgili Kavramlar 4. HAFTA.docx
5 Program, Program Geliştirme ve Program Değerlendirme Kavramı 5. HAFTA.docx
6 Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 6. HAFTA.docx
7 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri 7. HAFTA.docx
8 Program Türleri, Eğitim Programının Öğeleri ve Program Geliştirme Süreci 8. HAFTA.docx
9 Ara Sınav
10 Program Tasarım Yaklaşımları 10. HAFTA.docx
11 Program Tasarısının Temel Elemanları-Hedef Boyutu 11. HAFTA.docx
12 Program Tasarısının Temel Elemanları-İçerik Boyutu 12. HAFTA.docx
13 Program Tasarısının Temel Elemanları-Eğitim Durumları (Öğrenme-Öğretme Süreçleri) Boyutu 13. HAFTA.docx
14 Program Tasarısının Temel Elemanları-Değerlendirme Boyutu 14. HAFTA.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486591 Program geliştirme ile ilgili kavramsal ve kuramsal içerikleri açıklayabilir.
2 1486592 Öğretim programları ve program geliştirme çalışmalarını kavrar.
3 1486593 Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4
2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3
3 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr