Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Grv. Osman Senai DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILDIRIM DOĞRU, S., "ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA" ANKARA, Eğiten Kitap, 2015

Dersin İçeriği

Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları, çocuk hakları ve eşit fırsatlar sunma, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama, çocuk hakları ve korunması konusunda yapılan çalışmalar ve çeşitli uygulamalar.

Dersin Amacı

Çocuğun hakları ve korunmasını sağlayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk İhmali ve İstismarı tanımı, nedenleri, istismarcı ebeveynlerin sınıflandırılması Çocuk İstismarı Nedir.pptx
Çocuk İstismarı ve İhmali Nedir.mp4
2 Çocuk istismar çeşitleri; fiziksel istismar, duygusal istismar Çocuk İstismar Türleri (Fiziksel ve Duygusal İstismar).mp4
Çocuk İstismarı Türleri (Fiziksel, Duygusal İsitimar).pptx
3 Çocuk istismar çeşitleri; cinsel istismar, diğer istismar türleri Çocuk İstismarı Türleri (Cinsel, Kurumsal, Ekonomik, Akran İstismarı).pptx
Çocuk İstismarı (Cinsel Kurumsal Ekonomik Akran İstismarı.mp4
4 Çocuk ihmali ve türleri; duygusal ihmal, fiziksel ihmal, prenatal ihmal, toplumsal ihmal, cinsel ihmal, tıbbi ihmal, eğitimsel ihmal
5 Çocuk istismar ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar
6 Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar
7 İstismara uğrama şüphesi olan çocuklarla görüşme
8 İstismara uğrama şüphesi olan çocuklarla görüşme
9 Ara Sınav
10 Çocuk hakları ve yasalarla ilgili temel düzenlemeler
11 Çocuk hakları ve yasalarla ilgili temel düzenlemeler
12 Çocuk hakları ve yasalarla ilgili temel düzenlemeler
13 Çocuk istismar ve ihmalini önlemeye yönelik yapılan farkındalık projelerinin değerlendirilmesi
14 Çocuk istismar ve ihmalini önlemeye yönelik yapılan farkındalık projelerinin değerlendirilmes

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489098 Çocuk haklarına ve çocukların korunmasına ilişkin uygulamaları izleyebilirler.
2 1489099 Çocuk ihmaline ve istismarına karşı önlemler alabilir.
3 1489100 Çocuğun haklarının korunması konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapabilecek yeterliliğe sahip olur.
4 1489101 Çocuk ihmali ve istismarı konularında farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4
2 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 5
3 3 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5
4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr