Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin Keçeligil *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hukuka Giriş / Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer; Hukukun Temel Kavramları / Prof .Dr. Fatih Bilgili, Doç. Dr. Ertan Demirkapı; Hukukun Temel Kavramları / Prof. Dr. Kemal Gözler.

Dersin İçeriği

Hukukun temel kavramları,Temel hukuk bilgileri.

Dersin Amacı

Öğrencilerin üst sınıflarda göreceği hukuk dersleri için temel oluşturmak ve meslekte ihtiyaç duyacakları temel hukuk bilgilerini vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 hukuk ve toplum hayatı
2 hukukun kolları,Kamu Hukuku,Özel Hukuk ayrımı,dalları
3 Pozitif Hukukun kaynakları,Yazılı kaynaklar,yazılı olmayan kaynaklar,yardımcı kaynaklar
4 Kanunların uygulanması,yer bakımından uygulanması,zaman bakımından uygulanması
5 Kanunların anlam bakımından uygulanması,hukuki ilişki ve hak kavramı,hakların türleri ve özellikleri
6 özel haklar ve türleri,hakların kazanılması ve kaybedilmesi,iyiniyet
7 Hakların korunması
8 yargı yerleri,ilk derece mahkemeleri,yargıtay,idari yargı mahkemeleri,danıştay
9 Kişiler ve kişilik,gerçek kişiler
10 Tüzel kişiler,başlangıcı ,hak ve fiil ehliyeti
11 Tüzel kişilerin türleri
12 Özel hukuk Tüzel kişileri,kamu hukuku tüzel kişileri
13 Hukuki fiiller(Genel olarak,haksız fiiller,hukuki işlemler
14 Hukuki işlemler ve çeşitleri
15 Kamu hukuku işlemleri
16 Final sınavı genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 8 128

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200239 Hukukun temel kavramlarını, hukuk kurallarının özelliklerini inceleme ve kavrama
2 1179015 Hukuki olaylar ve işlemlerin işleyişi hakkında teorik bilgi edinme
3 1185962 Hak kavramının kazanılması kaybedilmesini kavrama
4 1196262 Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme
5 1197841 Sözleşme şekilleri, temsil ilişkileri, sorumluluk konularını ve borç ilişkisini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr