Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kısa Anayasa Hukuku, Prof.Dr. Kemal Gözler,Ağustos 2018,16 baskı ; Anayasa Hukuku , Erdoğan Teziç, Eylül,2018, 21.Baskı

Dersin İçeriği

Anayasa Hukuku kavramları, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, demokrasi kavramları izah edilir

Dersin Amacı

Anayasa hukukunun temel kavram ve teorilerini karşılaştırmalı şekilde öğretmek. Öğrencilerin modern anayasa hukukunun genel teorisini ve anayasal demokrasinin gereklerini kavraması amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa Hukuku, Anayasa Kavramı ve Anayasacılık Hareketleri konusunda temel bilgiler ANAYASA HUKUKU 1.hafta.docx,
2 Anayasa yargısı ANAYASA HUKUKU 2.ci hafta.docx,
3 Kurucu İktidar, kurulmuş iktidar. ANAYASA HUKUKU 3.cü hafta.docx,
4 Devlet kavramı ve egemenlik teorileri ANAYASA HUKUKU 4.cü hafta.docx,
5 Devlet Şekilleri, monarşi ve cumhuriyet ANAYASA HUKUKU 5.cü hafta.docx,
6 Hükümet sistemleri ANAYASA HUKUKU 6.cü hafta..docx,
7 Demokrasi kavramı ANAYASA HUKUKU 7.cü hafta..docx,
8 Seçimler ANAYASA HUKUKU 8.cü hafta..docx,
9 Temel hak ve hürriyetler ANAYASA HUKUKU 9.cü hafta..docx,
10 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeler ANAYASA HUKUKU 10.cü hafta..docx,
11 Yasama organı ANAYASA HUKUKU 11.cü hafta..docx,
12 Yürütme organı ANAYASA HUKUKU 12.cü hafta..docx,
13 Yargı organı ANAYASA HUKUKU 13.cü hafta..docx,
14 Genel tekrar ANAYASA HUKUKU 14.cü hafta..docx,
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246051 Anayasa hukukuna ilişkin temel kavramları algılayabilecekler.
2 1246052 Osmanlı – Türk anayasal gelişmelerini anlayacaklar.
3 1246048 Temel hak ve özgürlükler ile anayasal haklarına sahip çıkabilme konusunda genel bilgi edinecekler.
4 1246049 Anayasa yargısı konusunda temel bilgi edinecekler.
5 1246050 1982 Anayasası’nın öngördüğü yasama, yürütme ve yargı organlarını açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr