Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK, Medeni Hukuk , Şubat 2018 24.baskı; Türk Medeni Hukuku, Prof.Dr.Zafer Zeytin,Doktor Öğretim üyesi Ömer Ergün, Eylül 2018 4.baskı

Dersin İçeriği

Kişiler Hukuku, Aile Hukuk, Eşya Hukuku,

Dersin Amacı

Medeni hukukun temelini oluşturan kişiler ile kişilik kavramı, kişilik türleri, kişiliğe bağlı ehliyetler hakkında öğrencilerin temel bilgiye sahip olması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun kapsamı, tüm özel hukuk alanında geçerli olan temel ilkeler medeni hukuk 1 ci hafta.docx,
2 Hakların kazanılmasında iyiniyet ilkesi ve uygulanması, Medeni hukuk 2ci hafta.docx,
3 Hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi ve uygulanması Medeni hukuk 3cü hafta.docx,
4 İspat yükü ve istisnaları, resmi sicil ve senetler Medeni hukuk 4 cü hafta.docx,
5 Medeni Hukukta Kişiler: Gerçek ve tüzel kişiler Medeni hukuk 5 ci hafta.docx,
6 Hısımlık ilişkisi Medeni hukuk 6 ci hafta.docx,
7 Gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri Medeni hukuk 7 ci hafta.docx,
8 Fiil ehliyeti bakımından kişilerin sınıflandırılması Medeni hukuk 8 ci hafta.docx,
9 Kişilik hakları ve kişiliğin korunması davaları Medeni hukuk 9 cu hafta.docx,
10 yerleşim yeri Medeni hukuk 10 cu hafta.docx,
11 Tüzel Kişiler Medeni hukuk 11 ci hafta.docx,
12 Dernekler Medeni hukuk 12 ci hafta.docx,
13 Vakıflar Medeni hukuk 13 cü hafta.docx,
14 Aile hukukunun temel kavram ve ilkeleri Medeni hukuk 14 cü hafta.docx,
15 genel tekrar
16 Final haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 16 3 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 70 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123073 Medenî Hukuk kavramlarını öğrenme ve açıklayabilme
2 1132922 Medeni kanun başlangıç hükümlerini ve hukukun genel ilkelerini, diğer hukuk dallarındaki hukukî sorunlar ile ilgilendirebilme.
3 1128766 Medeni Hukuk dersinin kapsamına giren konularda hukuku uygulayıcılara yol gösterebilme
4 1147382 Özel hukuk kişileri ve tüzel kişilerin hak ve borçlarını açıklayabilme
5 1193379 Aile hukukuna aite temel kavramları anlama ve açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr